Získejte stav doručení e-mailu pomocí Swift

Získejte stav doručení e-mailu pomocí Swift


Příklad v Swift:

let aclass : String = "email";
let method : String = "getdeliverystatus";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let messages : String = "123456,123457,123458";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&messages="+messages+"&output="+output

let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSURLRequest = NSURLRequest(url: url as URL)
let queue:OperationQueue = OperationQueue()

NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in
	do {
		if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
			// Do something with result
		}

	} catch let error as NSError {
		print(error.localizedDescription)
	}
})Viz příklad v:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on Rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Vrací stav doručení e-mailu pomocí jeho identifikátoru


ParametrPopisPovinné / Nepovinné
class=emailPožadovaná třída: Třída, na kterou je žádost podánaPovinný
method=getdeliverystatusPožadovaná metoda třídy: Metoda třídy, které je žádost podánaPovinný
userUživatel a e-mail vašeho účtu AfilnetPovinný
passwordHeslo vašeho účtu AfilnetPovinný
messagesSeznam odesílajících identifikátorů oddělených čárkamiPovinný
outputVýstupní formát výsledkuVolitelný

Při zadávání žádostí obdržíte následující pole:

 •  status
 •  výsledek (pokud status = úspěch), zde obdržíte následující hodnoty:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 •  chyba (pokud status = chyba), zde obdržíte kód chyby

Možné chybové kódy jsou uvedeny níže

KódPopis
MISSING_USERUživatel nebo e-mail nejsou zahrnuty
MISSING_PASSWORDHeslo není zahrnuto
MISSING_CLASSTřída není zahrnuta
MISSING_METHODMetoda není zahrnuta
MISSING_COMPULSORY_PARAMPovinný parametr není zahrnut
INCORRECT_USER_PASSWORDNesprávný uživatel nebo heslo
INCORRECT_CLASSNesprávná třída
INCORRECT_METHODNesprávná metoda
Parametry:
 • class: email
 • method: getdeliverystatus
 • user: user
 • password: password
 • messages: 123456,123457,123458
 • output:
Žádost:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=email&method=getdeliverystatus&user=user&password=password&messages=123456,123457,123458&output=
DŮLEŽITÉ INFORMACE O COOKIES: Pokud budete i nadále používat tento web, budeme předpokládat, že souhlasíte s podmínkami použití. Více informací naleznete v našich Zásadách používání cookies. Pokračovat