Přidejte událost do skupiny s SQL Server

Vytvořte událost ve skupině s SQL Server

SQL Server : METODY

SMS


TEXT NA ŘEČ

E-MAILEM

SOCIáLNí SíTě

SKUPINY

HLR

ZEMĚ

UDÁLOSTI

UžIVATEL

ŠABLONY

OTP (JEDNORáZOVé HESLO)

Příklad v SQL Server:

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
DECLARE @class varchar(500) = 'event';
DECLARE @method varchar(500) = 'addevent';
DECLARE @user varchar(500) = 'user';
DECLARE @password varchar(500) = 'password';
DECLARE @idgroup varchar(500) = '1000';
DECLARE @idtemplate varchar(500) = '1000';
DECLARE @channel varchar(500) = 'sms';
DECLARE @time varchar(500) = '10';
DECLARE @timetype varchar(500) = 'd';
DECLARE @url varchar(255) = 'https://www.afilnet.com/api/http/?class='+@class+'&method='+@method+'&user='+@user+'&password='+@password+'&idgroup='+@idgroup+'&idtemplate='+@idtemplate+'&channel='+@channel+'&time='+@time+'&timetype='+@timetype;
DECLARE @win int
DECLARE @hr int
DECLARE @text varchar(8000)

EXEC @hr=sp_OACreate 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1',@win OUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win, 'Open',NULL,'GET',@url,'false'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win,'Send'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAGetProperty @win,'ResponseText',@text OUTPUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OADestroy @win
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @winViz příklad v:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on Rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Přidá do skupiny novou událost


ParametrPopisPovinné / Nepovinné
class=eventPožadovaná třída: Třída, na kterou je žádost podánaPovinný
method=addeventPožadovaná metoda třídy: Metoda třídy, které je žádost podánaPovinný
userUživatel a e-mail vašeho účtu AfilnetPovinný
passwordHeslo vašeho účtu AfilnetPovinný
idgroupID skupinyPovinný
idtemplateID šablonyPovinný
channelKanál použitý pro událost (SMS, WhatsAPP, e-mail, sociální sítě)Povinný
timePočet dní, týdnů, měsíců nebo letPovinný
timetypeDruh času (možné hodnoty: dny, týdny, měsíce nebo roky)Povinný

Při zadávání žádostí obdržíte následující pole:

 •  status
 •  výsledek (pokud status = úspěch), zde obdržíte následující hodnoty:
  • Nebudou vám zasílány žádné další hodnoty
 •  chyba (pokud status = chyba), zde obdržíte kód chyby

Možné chybové kódy jsou uvedeny níže

KódPopis
MISSING_USERUživatel nebo e-mail nejsou zahrnuty
MISSING_PASSWORDHeslo není zahrnuto
MISSING_CLASSTřída není zahrnuta
MISSING_METHODMetoda není zahrnuta
MISSING_COMPULSORY_PARAMPovinný parametr není zahrnut
INCORRECT_USER_PASSWORDNesprávný uživatel nebo heslo
INCORRECT_CLASSNesprávná třída
INCORRECT_METHODNesprávná metoda
NOT_ACCESS_TO_GROUPDo uvedené skupiny nemáte povolení
INCORRECT_TIME_TYPENesprávný typ času (možné hodnoty: dny, týdny, měsíce nebo roky)
TEMPLATE_NOT_EXISTSVybraná šablona neexistuje
GROUP_NOT_EXISTSVybraná skupina neexistuje
EVENT_ALREADY_EXISTSPro stejný kanál a stejné časové období již existuje událost
Parametry:
 • class: event
 • method: addevent
 • user: user
 • password: password
 • idgroup: 1000
 • idtemplate: 1000
 • channel: sms
 • time: 10
 • timetype: d
Žádost:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=event&method=addevent&user=user&password=password&idgroup=1000&idtemplate=1000&channel=sms&time=10&timetype=d
DŮLEŽITÉ INFORMACE O COOKIES: Pokud budete i nadále používat tento web, budeme předpokládat, že souhlasíte s podmínkami použití. Více informací naleznete v našich Zásadách používání cookies. Pokračovat