Publicer på sociale netværk med Objective C / iPhone

Publicer i sociale netværk med Objective C / iPhone

Objective C / iPhone : METODER

SMS


TEKST TIL TALE

EMAIL

SOCIALE NETVæRK

GRUPPER

HLR

LANDE

BEGIVENHEDER

BRUGER

SKABELONER

OTP (ENGANGSADGANGSKODE)

Eksempel i Objective C / iPhone:

NSString *aclass = @"social";
NSString *method = @"send";
NSString *user = @"user";
NSString *password = @"password";
NSString *to = @"123456";
NSString *message = @"message+test";
NSString *scheduledatetime = @"";
NSString *url = @"";
NSString *picture = @"";
NSString *targetUrl = [NSString stringWithFormat:@"https://www.afilnet.com/api/http/?class=%@&method=%@&user=%@&password=%@&to=%@&message=%@&scheduledatetime=%@&url=%@&picture=%@", aclass, method, user, password, to, message, scheduledatetime, url, picture]
	
NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] init];
[request setHTTPMethod:@"GET"];
[request setURL:[NSURL URLWithString:targetUrl]];

[[[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request completionHandler:
	^(NSData * _Nullable data,NSURLResponse * _Nullable response,NSError * _Nullable error) {
		NSString *myString = [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding];
		NSLog(@"Data received: %@", myString);
}] resume];Se eksempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Send en besked til en gruppe, profil eller side på et socialt netværk


ParameterBeskrivelseObligatorisk / valgfri
class=socialKlasse anmodet: Klasse, som anmodningen indgives tilObligatorisk
method=sendAnmodet om klassemetode: Metode for den klasse, som anmodningen indgives tilObligatorisk
userBruger og e-mail på din Afilnet-kontoObligatorisk
passwordAdgangskode til din Afilnet-kontoObligatorisk
toKanal-ID tilknyttet det sociale netværkObligatorisk
messageBesked, der skal offentliggøres i det sociale netværkObligatorisk
scheduledatetimeDato og tid for afsendelse i åååå-mm-dd format hh: mm: ssValgfri
urlMål-URL for publikationenValgfri
pictureURL til publikationsbilledeValgfri

Når du fremsætter anmodninger, modtager du følgende felter:

 •  status
 •  resultat (hvis status = succes), her vil du modtage følgende værdier:
  • credits
  • messageid
 •  fejl (hvis status = fejl), her vil du modtage fejlkoden

De mulige fejlkoder er vist nedenfor

KodeBeskrivelse
MISSING_USERBruger eller e-mail er ikke inkluderet
MISSING_PASSWORDAdgangskode er ikke inkluderet
MISSING_CLASSKlasse ikke inkluderet
MISSING_METHODMetode er ikke inkluderet
MISSING_COMPULSORY_PARAMObligatorisk parameter ikke inkluderet
INCORRECT_USER_PASSWORDForkert bruger eller adgangskode
INCORRECT_CLASSForkert klasse
INCORRECT_METHODForkert metode
NO_CREDITSDin balance er utilstrækkelig
Parametre:
 • class: social
 • method: send
 • user: user
 • password: password
 • to: 123456
 • message: message+test
 • scheduledatetime:
 • url:
 • picture:
Anmodning:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=social&method=send&user=user&password=password&to=123456&message=message+test&scheduledatetime=&url=&picture=
VIGTIG INFORMATION OM COOKIES: Hvis du fortsætter med at bruge denne web, antager vi, at du accepterer vilkårene for brug. Du finder flere oplysninger i vores cookiepolitik. Blive ved