Speech API for Ruby on rails

Send automatiske taleopkald med vores API til Ruby on rails nemt og sikkert. Prøv vores API til Ruby on rails gratis. Vores team hjælper dig med at integrere automatisk stemmelevering i din app på Ruby on rails.

Auto call API funktionalitet

Send stemmetekst til tale med Ruby on rails

# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoice";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_message="voice+test";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&to="+afilnet_to+"&from="+afilnet_from+"&message="+afilnet_message+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&language="+afilnet_language+"&voice="+afilnet_voice+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoice";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_message="voice+test";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "to" => afilnet_to, "from" => afilnet_from, "message" => afilnet_message, "scheduledatetime" => afilnet_scheduledatetime, "language" => afilnet_language, "voice" => afilnet_voice, "output" => afilnet_output)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoice";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_message="voice+test";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&to="+afilnet_to+"&from="+afilnet_from+"&message="+afilnet_message+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&language="+afilnet_language+"&voice="+afilnet_voice+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoice";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_message="voice+test";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"to\":\""+afilnet_to+"\",\"from\":\""+afilnet_from+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\",\"scheduledatetime\":\""+afilnet_scheduledatetime+"\",\"language\":\""+afilnet_language+"\",\"voice\":\""+afilnet_voice+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body
Parameter Beskrivelse Obligatorisk / valgfri
class=voice Klasse anmodet: Klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
method=sendvoice Anmodet om klassemetode: Metode for den klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
user Bruger og e-mail på din Afilnet-konto Obligatorisk
password Adgangskode til din Afilnet-konto Obligatorisk
to Mobil- eller fastnummer, hvor taleopkaldet sendes Obligatorisk
from Afsender af taleopkaldet, det skal være et telefonnummer. Hvis en uacceptabel afsender er inkluderet, sendes taleopkaldet med en ukendt afsender Obligatorisk
message Besked, der skal afspilles med stemmen i taleopkaldet Obligatorisk
scheduledatetime Dato og tidspunkt for afsendelse i åååå-mm-dd tt: mm: ss-format Valgfri
language Sprog, hvor taleopkaldet vil blive spillet, se vedlagte tabel for at se tilgængelige værdier Valgfri
voice Stemme, som stemmeopkaldet afspilles med, skal du kontrollere vedlagte tabel for at se tilgængelige værdier Valgfri
output Outputformat for resultatet Valgfri
Svar:
 • status
 • resultat (hvis status = succes), her vil du modtage følgende værdier:
  • messageid
  • credits
 • fejl (hvis status = fejl), her vil du modtage fejlkoden

Fejlkoder:
Kode Beskrivelse
MISSING_USER Bruger eller e-mail er ikke inkluderet
MISSING_PASSWORD Adgangskode er ikke inkluderet
MISSING_CLASS Klasse ikke inkluderet
MISSING_METHOD Metode er ikke inkluderet
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ikke inkluderet
INCORRECT_USER_PASSWORD Forkert bruger eller adgangskode
INCORRECT_CLASS Forkert klasse
INCORRECT_METHOD Forkert metode
NO_ROUTE_AVAILABLE Der er ingen tilgængelige stier til den angivne destination
NO_CREDITS Din balance er utilstrækkelig

Send stemme fra skabelon med Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoice";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_message="voice+test";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"to\":\""+afilnet_to+"\",\"from\":\""+afilnet_from+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\",\"scheduledatetime\":\""+afilnet_scheduledatetime+"\",\"language\":\""+afilnet_language+"\",\"voice\":\""+afilnet_voice+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicefromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&to="+afilnet_to+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"¶ms="+afilnet_params+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&language="+afilnet_language+"&voice="+afilnet_voice+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicefromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "to" => afilnet_to, "idtemplate" => afilnet_idtemplate, "params" => afilnet_params, "scheduledatetime" => afilnet_scheduledatetime, "language" => afilnet_language, "voice" => afilnet_voice, "output" => afilnet_output)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicefromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&to="+afilnet_to+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"¶ms="+afilnet_params+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&language="+afilnet_language+"&voice="+afilnet_voice+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicefromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"to\":\""+afilnet_to+"\",\"idtemplate\":\""+afilnet_idtemplate+"\",\"params\":\""+afilnet_params+"\",\"scheduledatetime\":\""+afilnet_scheduledatetime+"\",\"language\":\""+afilnet_language+"\",\"voice\":\""+afilnet_voice+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body
Parameter Beskrivelse Obligatorisk / valgfri
class=voice Klasse anmodet: Klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
method=sendvoicefromtemplate Anmodet om klassemetode: Metode for den klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
user Bruger og e-mail på din Afilnet-konto Obligatorisk
password Adgangskode til din Afilnet-konto Obligatorisk
to Mobil- eller fastnummer, hvor taleopkaldet sendes Obligatorisk
idtemplate Identifikator for den skabelon, der indeholder beskeden om, at taleopkaldet skal afspilles Obligatorisk
params Parametre, der skal erstattes i skabelonen til tilpasning af taleopkald, hver {{parameter}} erstattes af den tildelte værdi Valgfri
scheduledatetime Dato og tidspunkt for afsendelse i åååå-mm-dd tt: mm: ss-format Valgfri
language Sprog, hvor taleopkaldet vil blive spillet, se vedlagte tabel for at se tilgængelige værdier Valgfri
voice Stemme, som stemmeopkaldet afspilles med, skal du kontrollere vedlagte tabel for at se tilgængelige værdier Valgfri
output Outputformat for resultatet Valgfri
Svar:
 • status
 • resultat (hvis status = succes), her vil du modtage følgende værdier:
  • messageid
  • credits
 • fejl (hvis status = fejl), her vil du modtage fejlkoden

Fejlkoder:
Kode Beskrivelse
MISSING_USER Bruger eller e-mail er ikke inkluderet
MISSING_PASSWORD Adgangskode er ikke inkluderet
MISSING_CLASS Klasse ikke inkluderet
MISSING_METHOD Metode er ikke inkluderet
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ikke inkluderet
INCORRECT_USER_PASSWORD Forkert bruger eller adgangskode
INCORRECT_CLASS Forkert klasse
INCORRECT_METHOD Forkert metode
NO_ROUTE_AVAILABLE Der er ingen tilgængelige stier til den angivne destination
NO_CREDITS Din balance er utilstrækkelig
NOT_ACCESS_TO_TEMPLATE Du har ikke adgang til den valgte skabelon

Send bulkstemme med Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicefromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_to="34600000000";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"to\":\""+afilnet_to+"\",\"idtemplate\":\""+afilnet_idtemplate+"\",\"params\":\""+afilnet_params+"\",\"scheduledatetime\":\""+afilnet_scheduledatetime+"\",\"language\":\""+afilnet_language+"\",\"voice\":\""+afilnet_voice+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroup";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_message="sms+test";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&from="+afilnet_from+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&message="+afilnet_message+"&language="+afilnet_language+"&voice="+afilnet_voice+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroup";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_message="sms+test";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "from" => afilnet_from, "countrycode" => afilnet_countrycode, "idgroup" => afilnet_idgroup, "message" => afilnet_message, "language" => afilnet_language, "voice" => afilnet_voice, "scheduledatetime" => afilnet_scheduledatetime, "output" => afilnet_output)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroup";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_message="sms+test";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&from="+afilnet_from+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&message="+afilnet_message+"&language="+afilnet_language+"&voice="+afilnet_voice+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroup";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_message="sms+test";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"from\":\""+afilnet_from+"\",\"countrycode\":\""+afilnet_countrycode+"\",\"idgroup\":\""+afilnet_idgroup+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\",\"language\":\""+afilnet_language+"\",\"voice\":\""+afilnet_voice+"\",\"scheduledatetime\":\""+afilnet_scheduledatetime+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body
Parameter Beskrivelse Obligatorisk / valgfri
class=voice Klasse anmodet: Klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
method=sendvoicetogroup Anmodet om klassemetode: Metode for den klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
user Bruger og e-mail på din Afilnet-konto Obligatorisk
password Adgangskode til din Afilnet-konto Obligatorisk
from Afsender af taleopkaldet, det skal være et telefonnummer. Hvis en uacceptabel afsender er inkluderet, sendes taleopkaldet med en ukendt afsender Obligatorisk
countrycode Land præfiks Obligatorisk
idgroup Gruppe-id, der indeholder de kontakter, som taleopkaldet sendes til Obligatorisk
message Besked, der skal afspilles med stemmen i taleopkaldet Obligatorisk
language Sprog, hvor taleopkaldet vil blive spillet, se vedlagte tabel for at se tilgængelige værdier Valgfri
voice Stemme, som stemmeopkaldet afspilles med, skal du kontrollere vedlagte tabel for at se tilgængelige værdier Valgfri
scheduledatetime Dato og tidspunkt for afsendelse i åååå-mm-dd tt: mm: ss-format Valgfri
output Outputformat for resultatet Valgfri
Svar:
 • status
 • resultat (hvis status = succes), her vil du modtage følgende værdier:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • fejl (hvis status = fejl), her vil du modtage fejlkoden

Fejlkoder:
Kode Beskrivelse
MISSING_USER Bruger eller e-mail er ikke inkluderet
MISSING_PASSWORD Adgangskode er ikke inkluderet
MISSING_CLASS Klasse ikke inkluderet
MISSING_METHOD Metode er ikke inkluderet
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ikke inkluderet
INCORRECT_USER_PASSWORD Forkert bruger eller adgangskode
INCORRECT_CLASS Forkert klasse
INCORRECT_METHOD Forkert metode
NOT_ACCESS_TO_GROUP Du har ikke adgang til den angivne gruppe
NO_CREDITS Din balance er utilstrækkelig

Send bulkstemme fra skabelon med Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroup";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_from="34900000000";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_message="sms+test";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"from\":\""+afilnet_from+"\",\"countrycode\":\""+afilnet_countrycode+"\",\"idgroup\":\""+afilnet_idgroup+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\",\"language\":\""+afilnet_language+"\",\"voice\":\""+afilnet_voice+"\",\"scheduledatetime\":\""+afilnet_scheduledatetime+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroupfromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&language="+afilnet_language+"&voice="+afilnet_voice+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroupfromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "countrycode" => afilnet_countrycode, "idgroup" => afilnet_idgroup, "idtemplate" => afilnet_idtemplate, "scheduledatetime" => afilnet_scheduledatetime, "language" => afilnet_language, "voice" => afilnet_voice, "output" => afilnet_output)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroupfromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&language="+afilnet_language+"&voice="+afilnet_voice+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroupfromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"countrycode\":\""+afilnet_countrycode+"\",\"idgroup\":\""+afilnet_idgroup+"\",\"idtemplate\":\""+afilnet_idtemplate+"\",\"scheduledatetime\":\""+afilnet_scheduledatetime+"\",\"language\":\""+afilnet_language+"\",\"voice\":\""+afilnet_voice+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body
Parameter Beskrivelse Obligatorisk / valgfri
class=voice Klasse anmodet: Klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
method=sendvoicetogroupfromtemplate Anmodet om klassemetode: Metode for den klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
user Bruger og e-mail på din Afilnet-konto Obligatorisk
password Adgangskode til din Afilnet-konto Obligatorisk
countrycode voice.sendvoicetogroupfromtemplate_countrycode Obligatorisk
idgroup Gruppe-id, der indeholder de kontakter, som taleopkaldet sendes til Obligatorisk
idtemplate Identifikator for den skabelon, der indeholder beskeden om, at taleopkaldet skal afspilles Obligatorisk
scheduledatetime Dato og tidspunkt for afsendelse i åååå-mm-dd tt: mm: ss-format Valgfri
language Sprog, hvor taleopkaldet vil blive spillet, se vedlagte tabel for at se tilgængelige værdier Valgfri
voice Stemme, som stemmeopkaldet afspilles med, skal du kontrollere vedlagte tabel for at se tilgængelige værdier Valgfri
output Outputformat for resultatet Valgfri
Svar:
 • status
 • resultat (hvis status = succes), her vil du modtage følgende værdier:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • fejl (hvis status = fejl), her vil du modtage fejlkoden

Fejlkoder:
Kode Beskrivelse
MISSING_USER Bruger eller e-mail er ikke inkluderet
MISSING_PASSWORD Adgangskode er ikke inkluderet
MISSING_CLASS Klasse ikke inkluderet
MISSING_METHOD Metode er ikke inkluderet
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ikke inkluderet
INCORRECT_USER_PASSWORD Forkert bruger eller adgangskode
INCORRECT_CLASS Forkert klasse
INCORRECT_METHOD Forkert metode
NOT_ACCESS_TO_GROUP Du har ikke adgang til den angivne gruppe
NO_CREDITS Din balance er utilstrækkelig

Få status for levering af talebeskeder med Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="sendvoicetogroupfromtemplate";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_countrycode="34";
afilnet_idgroup="1";
afilnet_idtemplate="1000";
afilnet_scheduledatetime="";
afilnet_language="en";
afilnet_voice="Joanna";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"countrycode\":\""+afilnet_countrycode+"\",\"idgroup\":\""+afilnet_idgroup+"\",\"idtemplate\":\""+afilnet_idtemplate+"\",\"scheduledatetime\":\""+afilnet_scheduledatetime+"\",\"language\":\""+afilnet_language+"\",\"voice\":\""+afilnet_voice+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_messages="123456,123457,123458";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&messages="+afilnet_messages+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_messages="123456,123457,123458";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "messages" => afilnet_messages, "output" => afilnet_output)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_messages="123456,123457,123458";
afilnet_output="";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&messages="+afilnet_messages+"&output="+afilnet_output;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_messages="123456,123457,123458";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"messages\":\""+afilnet_messages+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body
Parameter Beskrivelse Obligatorisk / valgfri
class=voice Klasse anmodet: Klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
method=getdeliverystatus Anmodet om klassemetode: Metode for den klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
user Bruger og e-mail på din Afilnet-konto Obligatorisk
password Adgangskode til din Afilnet-konto Obligatorisk
messages voice.getdeliverystatus_messages Obligatorisk
output Outputformat for resultatet Valgfri
Svar:
 • status
 • resultat (hvis status = succes), her vil du modtage følgende værdier:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 • fejl (hvis status = fejl), her vil du modtage fejlkoden

Fejlkoder:
Kode Beskrivelse
MISSING_USER Bruger eller e-mail er ikke inkluderet
MISSING_PASSWORD Adgangskode er ikke inkluderet
MISSING_CLASS Klasse ikke inkluderet
MISSING_METHOD Metode er ikke inkluderet
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ikke inkluderet
INCORRECT_USER_PASSWORD Forkert bruger eller adgangskode
INCORRECT_CLASS Forkert klasse
INCORRECT_METHOD Forkert metode

Få en liste over stemmer med Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_messages="123456,123457,123458";
afilnet_output="";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"messages\":\""+afilnet_messages+"\",\"output\":\""+afilnet_output+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_lang="en";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&lang="+afilnet_lang;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_lang="en";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "lang" => afilnet_lang)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_lang="en";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&lang="+afilnet_lang;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="voice";
afilnet_method="getdeliverystatus";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_lang="en";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"lang\":\""+afilnet_lang+"\"}"
})

puts res.body
Parameter Beskrivelse Obligatorisk / valgfri
class=voice Klasse anmodet: Klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
method=getdeliverystatus Anmodet om klassemetode: Metode for den klasse, som anmodningen indgives til Obligatorisk
user Bruger og e-mail på din Afilnet-konto Obligatorisk
password Adgangskode til din Afilnet-konto Obligatorisk
lang stemmesprog Valgfri
Svar:
 • status
 • resultat (hvis status = succes), her vil du modtage følgende værdier:
  • lang
  • gender
  • name
  • default
 • fejl (hvis status = fejl), her vil du modtage fejlkoden

Fejlkoder:
Kode Beskrivelse
MISSING_USER Bruger eller e-mail er ikke inkluderet
MISSING_PASSWORD Adgangskode er ikke inkluderet
MISSING_CLASS Klasse ikke inkluderet
MISSING_METHOD Metode er ikke inkluderet
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ikke inkluderet
INCORRECT_USER_PASSWORD Forkert bruger eller adgangskode
INCORRECT_CLASS Forkert klasse
INCORRECT_METHOD Forkert metode

Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med PHP Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Java Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med C Sharp Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Unix Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Ruby on rails Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Python Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Android Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Objective C / iPhone Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med SQL Server Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Oracle Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Node JS Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Go lang Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Scala lang Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Swift Returnerer leveringsstatus for certificeret sms med Delphi

Afilnet tilbyder dig metoder til at forbedre sikkerheden, når du bruger vores API med Ruby on rails, takket være muligheden for at oprette adgange og muligheden for at aktivere filtrering efter IP.

Hvilken API til Ruby on rails skal jeg bruge?

Opdag fordelene og ulemperne ved hver af vores API'er. Find ud af, hvilken API der er bedst til din software på Ruby on rails.

Denne API giver dig mulighed for at oprette forbindelse til os fra Ruby on rails for at sende anmodninger via HTTP GET-anmodninger. Denne anmodning sender parametrene i samme URL som anmodningen.

 • HTTP GET er ekstremt simpelt at implementere
 • Oplysninger sendes ukrypteret (adgangskoder kan udtrækkes fra logfiler eller cache)
 • Maksimal anmodning på ~4000 tegn

POST request API giver dig mulighed for at oprette forbindelse til vores API fra Ruby on rails ved at sende anmodningsparametre via HTTP POST-parametre. Oplysningerne sendes uafhængigt af URL'en.

 • HTTP POST er enkel at implementere
 • Information sendes krypteret
 • Der er ingen grænse for størrelsen af anmodningen
 • Middel sikkerhed

Den grundlæggende autentificerings-API tillader brugen af GET- og POST-anmodninger på Ruby on rails med et ekstra sikkerhedslag, da brugernavnet og adgangskoden i dette tilfælde sendes i overskriften på anmodningen.

 • Grundlæggende godkendelse er nem at implementere
 • Adgangsdata sendes krypteret
 • Størrelsesgrænsen afhænger af brugen af GET eller POST
 • Middel sikkerhed

SOAP giver dig mulighed for at sende anmodninger i XML-format med Ruby on rails, SOAP tilføjer et ekstra lag af sikkerhed til API-anmodninger.

 • SOAP-integration er mere kompleks
 • Information sendes krypteret
 • Der er ingen grænse for størrelsen af anmodningen
 • Middel / Høj sikkerhed

Vores JSON API giver dig mulighed for at sende anmodninger i JSON-format med Ruby on rails, derudover tilføjer denne API oAuth 2.0-protokollen i godkendelsen, der giver dig mulighed for at tilføje et ekstra lag af sikkerhed.

 • JSON oAuth 2.0-integration er mere kompleks
 • Information sendes krypteret
 • Der er ingen grænse for størrelsen af anmodningen
 • Høj sikkerhed

Opret forbindelse {sprog} med vores TEKST TIL TALE API

01

Registrer dig som klient

For at få adgang til API'en skal du være en Afilnet-klient. Registrering vil tage et par minutter.

02

Anmod om din gratis prøveperiode

Vores firma vil tilbyde dig en prøvebalance, der giver dig mulighed for at teste med den API, du har brug for.

03

Integrer API

Udfør API-integration ved hjælp af det programmeringssprog, du vælger. Hvis du har spørgsmål eller forslag til API'et, så kontakt os

04

Velkommen til Afilnet!

Alt klar !, har formået at forbedre sin kommunikation med Afilnet. Vi er her for at støtte vores API, når du har brug for det


Kontakt vores team med eventuelle spørgsmål gennem de kontaktmetoder, vi tilbyder. Vores team vil forsøge at tilbyde dig en øjeblikkelig løsning og vil hjælpe dig med integrationen af vores API i din software.

Prøv Afilnet gratis!

Tilmeld dig gratis, og prøv Afilnet! Vi tilbyder dig en gratis prøveperiode på vores tjenester. *(*) Kampagnen gælder kun for virksomheder, der aldrig har brugt Afilnet-tjenesten før. Når du anmoder om den gratis saldo, kan Afilnet anmode om at bekræfte dine virksomhedsoplysninger


Bulk SMS · E-mail-marketing · Socialt netværk · Øjeblikkelig udveksling af beskeder · Certificering · og meget mere
Blive ved VIGTIG INFORMATION OM COOKIES: Hvis du fortsætter med at bruge denne web, antager vi, at du accepterer vilkårene for brug. Du finder flere oplysninger i vores cookiepolitik.
Betalingsmetoder
Bankoverførsel
Kreditkort
Paypal
Western Union
Skrill
Crypto
Afilnet på dit sprog

Copyright © 2023 Afilnet · Alle rettigheder forbeholdes