Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Node JS

Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Node JS

Node JS : ΕΓΓΡΑΦΗ APIΤροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Node JS

Παράδειγμα στο Node JS:

var aclass = "subaccount";
var method = "modifysubaccount";
var user = "user";
var password = "password";
var accountemail = "email@email.com";
var modifypassword = "1";
var accountpassword = "password";
var namelastname = "name+lastname";
var iscompany = "1";
var companyname = "mycompany";
var documentid = "123456789A";
var language = "en";
var countrycode = "us";
var cityid = "1";
var cityname = "town";
var zipcode = "123456";
var address = "address";

const https = require('https')
const options = {
 hostname: 'afilnet.com',
 port: 443,
 path: '/api/http/?class='+aclass+'&method='+method+'&user='+user+'&password='+password+'&accountemail='+accountemail+'&modifypassword='+modifypassword+'&accountpassword='+accountpassword+'&namelastname='+namelastname+'&iscompany='+iscompany+'&companyname='+companyname+'&documentid='+documentid+'&language='+language+'&countrycode='+countrycode+'&cityid='+cityid+'&cityname='+cityname+'&zipcode='+zipcode+'&address='+address,
 method: 'GET'
}

const req = https.request(options, res => {
 res.on('data', d => {
	// Do something
 })
})

req.on('error', error => {
 console.error(error)
})

req.end()Δείτε παράδειγμα στο:

Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με PHP Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Java Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με C Sharp Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Unix Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Ruby on rails Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Python Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Android Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Objective C / iPhone Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με SQL Server Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Oracle Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Node JS Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Go lang Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Scala lang Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με Swift Τροποποίηση δευτερεύοντος λογαριασμού με DelphiΛεπτομέρειες μεθόδου

Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=subaccount Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=modifysubaccount Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
accountemail Email λογαριασμού Υποχρεωτικός
modifypassword Υποχρεωτικός
accountpassword Κωδικός πρόσβασης λογαριασμού Προαιρετικός
namelastname Όνομα και επώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας Υποχρεωτικός
iscompany (0) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο ή (1) εάν είναι εταιρεία Υποχρεωτικός
companyname Όνομα της εταιρείας (σε περίπτωση που είναι εταιρεία) Προαιρετικός
documentid Κωδικός εγγράφου αναγνώρισης εταιρείας Υποχρεωτικός
language Γλώσσα του δευτερεύοντος λογαριασμού. Βλέπε συνημμένο πίνακα Υποχρεωτικός
countrycode Κωδικός χώρας ISO σε μορφή ISO-3166-1 ALPHA-2 Υποχρεωτικός
cityid Αναγνωριστικό πόλης Υποχρεωτικός
cityname Όνομα της πόλης ή της πόλης στην οποία ανήκει Υποχρεωτικός
zipcode Ταχυδρομικός Κώδικας Υποχρεωτικός
address Φυσική διεύθυνση Υποχρεωτικός

Όταν υποβάλλετε αιτήματα, θα λάβετε τα ακόλουθα πεδία:


 •  status
 •   αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • Δεν θα σας αποσταλούν πρόσθετες τιμές
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Οι πιθανοί κωδικοί σφαλμάτων παρατίθενται παρακάτω


Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος
EMPTY_COUNTRYCODE Ο κωδικός χώρας είναι κενός
EMPTY_FIELDS Κάποιο υποχρεωτικό πεδίο είναι κενό
COUNTRY_NOT_FOUND Δεν υπάρχει χώρα με τον αναφερόμενο κωδικό
EMPTY_CITY Δεν έχετε δηλώσει την πόλη
CITY_NOT_FOUND Η υποδεικνυόμενη πόλη δεν υπάρχει
INCORRECT_EMAIL Το email που περιλαμβάνεται δεν είναι έγκυρο
INCORRECT_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης που περιλαμβάνεται δεν είναι έγκυρος
ACCOUNT_NOT_FOUND Ο λογαριασμός χρήστη δεν βρέθηκε
Παράμετροι:
 • class : subaccount
 • method : modifysubaccount
 • user : user
 • password : password
 • accountemail : email@email.com
 • modifypassword : 1
 • accountpassword : password
 • namelastname : name+lastname
 • iscompany : 1
 • companyname : mycompany
 • documentid : 123456789A
 • language : en
 • countrycode : us
 • cityid : 1
 • cityname : town
 • zipcode : 123456
 • address : address

Αίτηση:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=subaccount&method=modifysubaccount&user=user&password=password&accountemail=email@email.com&modifypassword=1&accountpassword=password&namelastname=name+lastname&iscompany=1&companyname=mycompany&documentid=123456789A&language=en&countrycode=us&cityid=1&cityname=town&zipcode=123456&address=address
Συνδέστε τη γλώσσα {API} με το API Υπολογισμοί

Το API Υπολογισμοί σάς επιτρέπει {μέθοδο} με απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να χρησιμοποιήσετε το API μας θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά. Η εταιρεία μας θα σας προσφέρει μια δωρεάν δοκιμή, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε την υπηρεσία.


Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

 • Εγγραφείτε ως πελάτης στο Afilnet.
 • Ζητήστε δοκιμή ή συμπληρώστε το υπόλοιπό σας.
 • Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το API με τα δεδομένα εγγραφής σας (δεδομένα που πρέπει να συμπεριλάβετε στα πεδία "χρήστης" και "κωδικός πρόσβασης") ή δημιουργώντας νέα διαπιστευτήρια API από τον λογαριασμό σας Afilnet.

Ξεκινήστε τώρα με το Afilnet API!
Έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα στην ενσωμάτωση;


Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για τυχόν απορίες μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που προσφέρουμε. Η ομάδα μας θα προσπαθήσει να σας προσφέρει μια άμεση λύση και θα σας βοηθήσει στην ενσωμάτωση του API μας στο Λογισμικό σας.Δοκιμάστε το Afilnet δωρεάν!

Είστε μόνο ένα βήμα μακριά από την αλλαγή της επικοινωνίας της εταιρείας σας για πάντα, από σήμερα θα καταγράφετε και θα διατηρήσετε τους πελάτες σας καλύτερα χάρη στις υπηρεσίες της Afilnet.

Μαζικό SMS · Email Marketing · Κοινωνικό δίκτυο · Αμεσο μήνυμα · Πιστοποίηση · και πολλα ΑΚΟΜΑ

Εγγραφή σε 1 λεπτό

Εγγραφείτε δωρεάν και δοκιμάστε το Afilnet σήμερα *(*) Η προσφορά ισχύει μόνο για εταιρείες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ την υπηρεσία Afilnet, παρέχεται μόνο δωρεάν πίστωση για υπηρεσίες SMS και Email Marketing. Όταν ζητάτε το δωρεάν υπόλοιπο, η Afilnet μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να επαληθεύσει τα στοιχεία της εταιρείας σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ: Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστό, θα υποθέσουμε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική Cookies. Να συνεχίσει

Μέθοδοι πληρωμής

 • Μεταφορά καλωδίων
  Πιστωτική κάρτα
  Paypal
  Western Union

Afilnet στη γλώσσα σας

Afilnet EspañaAfilnet United KingdomAfilnet FranceAfilnet DeutschlandAfilnet ItaliaAfilnet PortugalAfilnet 中国Afilnet 日本Afilnet الإمارات العربية المتحدةAfilnet EstoniaAfilnet PolskaAfilnet РоссияAfilnet TürkiyeAfilnet Česká republikaAfilnet ΕλλάδαAfilnet SverigeAfilnet DanmarkAfilnet România

Copyright © 2021 Afilnet · Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται