SMS API για Swift

Στείλτε SMS με το API μας για το Swift εύκολα και με ασφάλεια. Δοκιμάστε το API μας για το Swift δωρεάν. Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει να ενσωματώσετε την αποστολή SMS στην εφαρμογή σας στο Swift.

Λειτουργία SMS API

Αποστολή SMS με Swift

Este método le permite enviar SMS a un destinatario utilizando Swift. Enviar un SMS con Swift es tan sencillo como enviar el origin, destino y el mensaje a enviar a través de una petición a nuestra API.
let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsms";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let from : String = "Afilnet";
let to : String = "34600000000";
let sms : String = "sms+test";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&from="+from+"&to="+to+"&sms="+sms+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSURLRequest = NSURLRequest(url: url as URL)
let queue:OperationQueue = OperationQueue()

NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in
	do {
		if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
			// Do something with result
		}

	} catch let error as NSError {
		print(error.localizedDescription)
	}
})
let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsms";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let from : String = "Afilnet";
let to : String = "34600000000";
let sms : String = "sms+test";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&from="+from+"&to="+to+"&sms="+sms+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}
Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=sms Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=sendsms Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
from Αποστολέας Υποχρεωτικός
to Αριθμός κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη Υποχρεωτικός
sms Μήνυμα SMS προς αποστολή Υποχρεωτικός
scheduledatetime Αποστολή ημερομηνίας και ώρας στο σχήμα εεεε-mm-dd hh:mm:ss Προαιρετικός
output Μορφή εξόδου του αποτελέσματος Προαιρετικός
Απάντηση:
 • κατάσταση
 • αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • messageid
  • credits
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος:
Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος
NO_ROUTE_AVAILABLE Δεν υπάρχουν διαθέσιμες διαδρομές για τον επιλεγμένο προορισμό
NO_CREDITS Το υπόλοιπό σας είναι ανεπαρκές

Αποστολή SMS από πρότυπο με Swift

let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsms";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let from : String = "Afilnet";
let to : String = "34600000000";
let sms : String = "sms+test";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&from="+from+"&to="+to+"&sms="+sms+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmsfromtemplate";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let to : String = "34600000000";
let idtemplate : String = "1000";
let params : String = "mobile:123456789,name:test+name";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/?+"&class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&to="+to+"&idtemplate="+idtemplate+"¶ms="+params+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSURLRequest = NSURLRequest(url: url as URL)
let queue:OperationQueue = OperationQueue()

NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in
	do {
		if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
			// Do something with result
		}

	} catch let error as NSError {
		print(error.localizedDescription)
	}
})
let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmsfromtemplate";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let to : String = "34600000000";
let idtemplate : String = "1000";
let params : String = "mobile:123456789,name:test+name";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&to="+to+"&idtemplate="+idtemplate+"¶ms="+params+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}
Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=sms Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=sendsmsfromtemplate Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
to Αριθμός κινητού προορισμού Υποχρεωτικός
idtemplate Αναγνωριστικό προτύπου Υποχρεωτικός
params Οι παράμετροι που πρέπει να αντικατασταθούν στο πρότυπο για προσαρμογή (< >), διαχωρισμένα με, (κόμματα) Προαιρετικός
scheduledatetime Ημερομηνία και ώρα παράδοσης στη μορφή εεεεη-mm-dd hh:mm:ss Προαιρετικός
output Μορφή εξόδου του αποτελέσματος Προαιρετικός
Απάντηση:
 • κατάσταση
 • αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • messageid
  • credits
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος:
Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος
NO_ROUTE_AVAILABLE Δεν υπάρχουν διαθέσιμες διαδρομές για τον επιλεγμένο προορισμό
NO_CREDITS Το υπόλοιπό σας είναι ανεπαρκές
NOT_ACCESS_TO_TEMPLATE Δεν έχετε πρόσβαση στο επιλεγμένο πρότυπο

Αποστολή μαζικού SMS με Swift

Con este método puede enviar con Swift campañas de SMS Masivo a grupos de contactos que haya creado. Incluya el grupo, el prefijo del país, el remitente, el SMS a enviar. Este método le permite enviar campañas de SMS Masivo sin limite de destinatarios con Swift.
let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmsfromtemplate";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let to : String = "34600000000";
let idtemplate : String = "1000";
let params : String = "mobile:123456789,name:test+name";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&to="+to+"&idtemplate="+idtemplate+"¶ms="+params+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmstogroup";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let from : String = "Afilnet";
let countrycode : String = "34";
let idgroup : String = "1";
let sms : String = "sms+test";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/?+"&class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&from="+from+"&countrycode="+countrycode+"&idgroup="+idgroup+"&sms="+sms+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSURLRequest = NSURLRequest(url: url as URL)
let queue:OperationQueue = OperationQueue()

NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in
	do {
		if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
			// Do something with result
		}

	} catch let error as NSError {
		print(error.localizedDescription)
	}
})
let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmstogroup";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let from : String = "Afilnet";
let countrycode : String = "34";
let idgroup : String = "1";
let sms : String = "sms+test";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&from="+from+"&countrycode="+countrycode+"&idgroup="+idgroup+"&sms="+sms+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}
Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=sms Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=sendsmstogroup Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
from Αποστολέας Υποχρεωτικός
countrycode Κωδικός χώρας κλήσης Υποχρεωτικός
idgroup Αναγνωριστικό ομάδας παραλήπτη Υποχρεωτικός
sms Μήνυμα SMS προς αποστολή Υποχρεωτικός
scheduledatetime Ημερομηνία και ώρα παράδοσης σε ετησίως-mm-dd hh:mm:ss μορφή Προαιρετικός
output Μορφή εξόδου του αποτελέσματος Προαιρετικός
Απάντηση:
 • κατάσταση
 • αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος:
Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος
NOT_ACCESS_TO_GROUP Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην υποδεικνυόμενη ομάδα
NO_CREDITS Το υπόλοιπό σας είναι ανεπαρκές

Αποστολή μαζικού SMS από πρότυπο με Swift

let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmstogroup";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let from : String = "Afilnet";
let countrycode : String = "34";
let idgroup : String = "1";
let sms : String = "sms+test";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&from="+from+"&countrycode="+countrycode+"&idgroup="+idgroup+"&sms="+sms+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmstogroupfromtemplate";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let countrycode : String = "34";
let idgroup : String = "1";
let idtemplate : String = "1000";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/?+"&class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&countrycode="+countrycode+"&idgroup="+idgroup+"&idtemplate="+idtemplate+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSURLRequest = NSURLRequest(url: url as URL)
let queue:OperationQueue = OperationQueue()

NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in
	do {
		if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
			// Do something with result
		}

	} catch let error as NSError {
		print(error.localizedDescription)
	}
})
let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmstogroupfromtemplate";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let countrycode : String = "34";
let idgroup : String = "1";
let idtemplate : String = "1000";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&countrycode="+countrycode+"&idgroup="+idgroup+"&idtemplate="+idtemplate+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}
Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=sms Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=sendsmstogroupfromtemplate Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
countrycode Κωδικός χώρας Υποχρεωτικός
idgroup Αναγνωριστικό ομάδας προορισμού Υποχρεωτικός
idtemplate Αναγνωριστικό προτύπου Υποχρεωτικός
scheduledatetime Ημερομηνία και ώρα παράδοσης στη μορφή εεεεη-mm-dd hh:mm:ss Προαιρετικός
output Μορφή εξόδου του αποτελέσματος Προαιρετικός
Απάντηση:
 • κατάσταση
 • αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος:
Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος
NOT_ACCESS_TO_GROUP Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην υποδεικνυόμενη ομάδα
NO_CREDITS Το υπόλοιπό σας είναι ανεπαρκές

Λήψη κατάστασης παράδοσης SMS με Swift

let aclass : String = "sms";
let method : String = "sendsmstogroupfromtemplate";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let countrycode : String = "34";
let idgroup : String = "1";
let idtemplate : String = "1000";
let scheduledatetime : String = "";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&countrycode="+countrycode+"&idgroup="+idgroup+"&idtemplate="+idtemplate+"&scheduledatetime="+scheduledatetime+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}let aclass : String = "sms";
let method : String = "getdeliverystatus";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let messages : String = "123456,123457,123458";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/?+"&class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&messages="+messages+"&output="+output

let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSURLRequest = NSURLRequest(url: url as URL)
let queue:OperationQueue = OperationQueue()

NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in
	do {
		if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
			// Do something with result
		}

	} catch let error as NSError {
		print(error.localizedDescription)
	}
})
let aclass : String = "sms";
let method : String = "getdeliverystatus";
let user : String = "user";
let password : String = "password";
let messages : String = "123456,123457,123458";
let output : String = "";
let urlPath: String = "https://www.afilnet.com/api/http/"
	
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
let request1: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: url as URL)

request1.httpMethod = "POST"
let stringPost="class="+aclass+"&method="+method+"&user="+user+"&password="+password+"&messages="+messages+"&output="+output

let data = stringPost.data(using: String.Encoding.utf8)
request1.timeoutInterval = 60
request1.httpBody=data
request1.httpShouldHandleCookies=false

let queue:OperationQueue = OperationQueue()
NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(request1 as URLRequest, queue: queue, completionHandler:{ (response: URLResponse?, data: Data?, error: Error?) -> Void in

do {
	if let jsonResult = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: []) as? NSDictionary {
		// Do something with result
	}
} catch let error as Error {
	print(error.localizedDescription)
}
Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=sms Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=getdeliverystatus Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
messages Λίστα αναγνωριστικών αποστολής διαχωρισμένων με κόμματα (,) Υποχρεωτικός
output Μορφή εξόδου του αποτελέσματος Προαιρετικός
Απάντηση:
 • κατάσταση
 • αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος:
Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος

SMS API για

Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με PHP Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Java Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με C Sharp Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Unix Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Ruby on rails Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Python Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Android Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Objective C / iPhone Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με SQL Server Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Oracle Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Node JS Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Go lang Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Scala lang Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Swift Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Delphi

Το Afilnet σάς προσφέρει μεθόδους βελτίωσης της ασφάλειας κατά τη χρήση του API μας με τη Swift, χάρη στη δυνατότητα δημιουργίας προσβάσεων και στη δυνατότητα ενεργοποίησης του φιλτραρίσματος κατά IP.

Ποιο API για Swift πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθενός από τα API μας. Μάθετε ποιο API είναι καλύτερο για το Λογισμικό σας στη γλώσσα Swift.

Αυτό το API σάς επιτρέπει να συνδεθείτε μαζί μας από τη γλώσσα Swift για να στείλετε αιτήματα μέσω αιτημάτων HTTP GET. Αυτό το αίτημα στέλνει τις παραμέτρους στην ίδια διεύθυνση URL με το αίτημα.

 • Το HTTP GET είναι εξαιρετικά απλό στην εφαρμογή
 • Οι πληροφορίες αποστέλλονται μη κρυπτογραφημένες (οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να εξαχθούν από αρχεία καταγραφής ή προσωρινή μνήμη)
 • Μέγιστο αίτημα ~4000 χαρακτήρες

Το API αιτήματος POST σάς επιτρέπει να συνδεθείτε στο API μας από τη γλώσσα Swift στέλνοντας παραμέτρους αιτήματος μέσω παραμέτρων HTTP POST. Οι πληροφορίες αποστέλλονται ανεξάρτητα από τη διεύθυνση URL.

 • Το HTTP POST είναι απλό στην εφαρμογή
 • Οι πληροφορίες αποστέλλονται κρυπτογραφημένες
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος του αιτήματος
 • Μέτρια ασφάλεια

Το βασικό API ελέγχου ταυτότητας επιτρέπει τη χρήση αιτημάτων GET και POST σε Swift με ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας, καθώς σε αυτήν την περίπτωση το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλονται στην κεφαλίδα του αιτήματος.

 • Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι εύκολο να εφαρμοστεί
 • Τα δεδομένα πρόσβασης αποστέλλονται κρυπτογραφημένα
 • Το όριο μεγέθους εξαρτάται από τη χρήση του GET ή του POST
 • Μέτρια ασφάλεια

Το SOAP σάς επιτρέπει να στέλνετε αιτήματα σε μορφή XML με τη γλώσσα Swift, το SOAP προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στα αιτήματα API.

 • Η ενσωμάτωση SOAP είναι πιο περίπλοκη
 • Οι πληροφορίες αποστέλλονται κρυπτογραφημένες
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος του αιτήματος
 • Μέση / Υψηλή ασφάλεια

Το JSON API σάς επιτρέπει να στέλνετε αιτήματα σε μορφή JSON με τη γλώσσα Swift, επιπλέον αυτό το API προσθέτει το πρωτόκολλο oAuth 2.0 στον έλεγχο ταυτότητας που σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

 • Η ενοποίηση του JSON oAuth 2.0 είναι πιο περίπλοκη
 • Οι πληροφορίες αποστέλλονται κρυπτογραφημένες
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος του αιτήματος
 • Υψηλή ασφάλεια

Συνδέστε τη γλώσσα {API} με το API γραπτό μήνυμα

Το SMS API σας επιτρέπει να στέλνετε SMS ή να εκτελείτε καμπάνιες εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το API μας θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά. Η εταιρεία μας θα σας προσφέρει μια δωρεάν δοκιμή ώστε να μπορείτε να στέλνετε SMS με το Swift.

01

Εγγραφείτε ως πελάτης

Για να έχετε πρόσβαση στο API πρέπει να είστε πελάτης Afilnet. Η εγγραφή θα διαρκέσει λίγα λεπτά.

02

Ζητήστε τη δωρεάν δοκιμή σας

Η εταιρεία μας θα σας προσφέρει δοκιμαστικό υπόλοιπο που θα σας επιτρέψει να δοκιμάσετε με το API που χρειάζεστε.

03

Ενσωματώστε το API

Εκτελέστε ενσωμάτωση API χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με το API, επικοινωνήστε μαζί μας

04

Καλώς ήλθατε στο Afilnet!

Όλα έτοιμα !, κατάφερε να βελτιώσει τις επικοινωνίες της με την Afilnet. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε το API μας όταν το χρειάζεστε


Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για τυχόν απορίες μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που προσφέρουμε. Η ομάδα μας θα προσπαθήσει να σας προσφέρει μια άμεση λύση και θα σας βοηθήσει στην ενσωμάτωση του API μας στο Λογισμικό σας.

Δοκιμάστε το Afilnet δωρεάν!

Εγγραφείτε δωρεάν και δοκιμάστε το Afilnet! Σας προσφέρουμε δωρεάν δοκιμή των υπηρεσιών μας. *(*) Η προσφορά ισχύει μόνο για εταιρείες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά την υπηρεσία Afilnet. Όταν ζητάτε το δωρεάν υπόλοιπο, το Afilnet μπορεί να ζητήσει να επαληθεύσει τα στοιχεία της εταιρείας σας


Μαζικό SMS · Email Marketing · Κοινωνικό δίκτυο · Αμεσο μήνυμα · Πιστοποίηση · και πολλα ΑΚΟΜΑ
Να συνεχίσει ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ: Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστό, θα υποθέσουμε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική Cookies.
Μέθοδοι πληρωμής
Μεταφορά καλωδίων
Πιστωτική κάρτα
Paypal
Western Union
Skrill
Crypto
Afilnet στη γλώσσα σας

Copyright © 2023 Afilnet · Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται