OTP z SQL Server

Wygeneruj token OTP (jednorazowe hasło) za pomocą SQL Server

SQL Server : DOKUMENTACJA APIOTP z SQL Server

Przykład w SQL Server:

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
DECLARE @class varchar(500) = 'otp';
DECLARE @method varchar(500) = 'generateotp';
DECLARE @user varchar(500) = 'user';
DECLARE @password varchar(500) = 'password';
DECLARE @type varchar(500) = 'number';
DECLARE @destination varchar(500) = '34600000000';
DECLARE @time varchar(500) = '1';
DECLARE @timetype varchar(500) = 'days';
DECLARE @length varchar(500) = '6';
DECLARE @otpformat varchar(500) = 'all';
DECLARE @output varchar(500) = '';
DECLARE @url varchar(255) = 'https://www.afilnet.com/api/http/?class='+@class+'&method='+@method+'&user='+@user+'&password='+@password+'&type='+@type+'&destination='+@destination+'&time='+@time+'&timetype='+@timetype+'&length='+@length+'&otpformat='+@otpformat+'&output='+@output;
DECLARE @win int
DECLARE @hr int
DECLARE @text varchar(8000)

EXEC @hr=sp_OACreate 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1',@win OUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win, 'Open',NULL,'GET',@url,'false'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win,'Send'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAGetProperty @win,'ResponseText',@text OUTPUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OADestroy @win
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @winZobacz przykład w:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go Scala lang Swift DelphiSzczegóły metody

Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=otp Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=generateotp Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
type Rodzaj grupy (e-mail lub telefon komórkowy) Obowiązkowe
destination Numer telefonu komórkowego lub docelowy adres e-mail Obowiązkowe
time Liczba dni, tygodni, miesięcy lub lat Opcjonalnie
timetype Rodzaj czasu (możliwa wartość: dni, tygodnie, miesiące w latach) Opcjonalnie
length Długość hasła do wygenerowania Opcjonalnie
otpformat Format hasła do wygenerowania, jeśli zawiera wszystkie znaki, tylko cyfry lub tylko litery (wszystkie, cyfry, litery) Opcjonalnie
output Format wyjściowy wyniku Opcjonalnie

Kiedy będziesz składać wnioski, otrzymasz następujące pola:


 •  status
 •   wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • Żadne dodatkowe wartości nie zostaną do Ciebie wysłane
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Możliwe kody błędów są wymienione poniżej


Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
INCORRECT_TIME_TYPE Niepoprawny rodzaj czasu (możliwe wartości: dni, tygodnie, miesiące lub lata)
INCORRECT_TYPE Niepoprawny typ. Typ musi być mobilny lub e-mailem
INCORRECT_FORMAT ERROR_INCORRECT_FORMAT
INCORRECT_OTP_FORMAT ERROR_INCORRECT_OTP_FORMAT
Parametry:
 • class : otp
 • method : generateotp
 • user : user
 • password : password
 • type : number
 • destination : 34600000000
 • time : 1
 • timetype : days
 • length : 6
 • otpformat : all
 • output :

Zapytanie:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=otp&method=generateotp&user=user&password=password&type=number&destination=34600000000&time=1&timetype=days&length=6&otpformat=all&output=

WAŻNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE: Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz warunki użytkowania. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Kontynuuj