Wyślij zbiorczą wiadomość SMS za pomocą Node JS

Wysyłaj masowe SMS-y do grupy kontaktów za pomocą Node JS

Node JS : DOKUMENTACJA APIWyślij zbiorczą wiadomość SMS za pomocą Node JS

Con este método puede enviar con Node JS campañas de SMS Masivo a grupos de contactos que haya creado. Incluya el grupo, el prefijo del país, el remitente, el SMS a enviar. Este método le permite enviar campañas de SMS Masivo sin limite de destinatarios con Node JS.

Przykład w Node JS:

var aclass = "sms";
var method = "sendsmstogroup";
var user = "user";
var password = "password";
var from = "Afilnet";
var countrycode = "34";
var idgroup = "1";
var sms = "sms+test";
var scheduledatetime = "";
var output = "";

const https = require('https')
const options = {
 hostname: 'afilnet.com',
 port: 443,
 path: '/api/http/?class='+aclass+'&method='+method+'&user='+user+'&password='+password+'&from='+from+'&countrycode='+countrycode+'&idgroup='+idgroup+'&sms='+sms+'&scheduledatetime='+scheduledatetime+'&output='+output,
 method: 'GET'
}

const req = https.request(options, res => {
 res.on('data', d => {
	// Do something
 })
})

req.on('error', error => {
 console.error(error)
})

req.end()Zobacz przykład w:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go Scala lang Swift DelphiSzczegóły metody

Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=sms Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=sendsmstogroup Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
from Nadawca Obowiązkowe
countrycode Numer kierunkowy kraju Obowiązkowe
idgroup Identyfikator grupy odbiorców Obowiązkowe
sms Wiadomość SMS do wysłania Obowiązkowe
scheduledatetime Data i godzina dostawy w formacie rrrr-mm-dd gg: mm: ss Opcjonalnie
output Format wyjściowy wyniku Opcjonalnie

Kiedy będziesz składać wnioski, otrzymasz następujące pola:


 •  status
 •   wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Możliwe kody błędów są wymienione poniżej


Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
NOT_ACCESS_TO_GROUP Nie masz dostępu do określonej grupy
NO_CREDITS Twoje saldo jest niewystarczające
Parametry:
 • class : sms
 • method : sendsmstogroup
 • user : user
 • password : password
 • from : Afilnet
 • countrycode : 34
 • idgroup : 1
 • sms : sms+test
 • scheduledatetime :
 • output :

Zapytanie:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=sms&method=sendsmstogroup&user=user&password=password&from=Afilnet&countrycode=34&idgroup=1&sms=sms+test&scheduledatetime=&output=

WAŻNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE: Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz warunki użytkowania. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Kontynuuj