Uzyskaj saldo konta dzięki SQL Server

Uzyskaj równowagę użytkowników dzięki SQL Server

SQL Server : METODY

SMS


TEKST NA MÓWĘ

E-MAIL

SIECI SPOłECZNOśCIOWE

GRUPY

HLR

KRAJE

WYDARZENIA

UżYTKOWNIK

SZABLONY

OTP (HASłO JEDNORAZOWE)

Przykład w SQL Server:

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
DECLARE @class varchar(500) = 'user';
DECLARE @method varchar(500) = 'getbalance';
DECLARE @user varchar(500) = 'user';
DECLARE @password varchar(500) = 'password';
DECLARE @url varchar(255) = 'https://www.afilnet.com/api/http/?class='+@class+'&method='+@method+'&user='+@user+'&password='+@password;
DECLARE @win int
DECLARE @hr  int
DECLARE @text varchar(8000)

EXEC @hr=sp_OACreate 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1',@win OUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win, 'Open',NULL,'GET',@url,'false'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win,'Send'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAGetProperty @win,'ResponseText',@text OUTPUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OADestroy @win
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @winZobacz przykład w:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go Scala lang Swift


Zwraca saldo klienta


ParametrOpisObowiązkowe / opcjonalne
class=userKlasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanieObowiązkowe
method=getbalanceŻądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanieObowiązkowe
userUżytkownik i adres e-mail Twojego konta AfilnetObowiązkowe
passwordHasło do konta AfilnetObowiązkowe

Kiedy będziesz składać wnioski, otrzymasz następujące pola:

  •  status
  •  wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
    • Żadne dodatkowe wartości nie zostaną do Ciebie wysłane
  •  error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Możliwe kody błędów są wymienione poniżej

KodOpis
MISSING_USERUżytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORDHasło nie jest wliczone
MISSING_CLASSKlasa nie jest wliczona
MISSING_METHODMetoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAMObowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORDNiepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASSNiepoprawna klasa
INCORRECT_METHODNiepoprawna metoda
Parametry:
  • class: user
  • method: getbalance
  • user: user
  • password: password
Zapytanie:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=user&method=getbalance&user=user&password=password
WAŻNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE: Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz warunki użytkowania. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Kontynuuj