Wysyłaj syntezator mowy za pomocą Oracle

Wysyłaj wiadomości głosowe (z zamiany tekstu na mowę) na telefony stacjonarne lub komórkowe za pomocą Oracle

Oracle : METODY

SMS


TEKST NA MÓWĘ

E-MAIL

SIECI SPOłECZNOśCIOWE

GRUPY

HLR

KRAJE

WYDARZENIA

UżYTKOWNIK

SZABLONY

OTP (HASłO JEDNORAZOWE)

Przykład w Oracle:

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=voice'||'&'||'method=sendvoice'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'to=34600000000'||'&'||'from=34900000000'||'&'||'message=voice+test'||'&'||'scheduledatetime='||'&'||'language=es'||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;Zobacz przykład w:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go Scala lang Swift


Wysyła syntezator mowy do odbiorcy


ParametrOpisObowiązkowe / opcjonalne
class=voiceKlasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanieObowiązkowe
method=sendvoiceŻądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanieObowiązkowe
userUżytkownik i adres e-mail Twojego konta AfilnetObowiązkowe
passwordHasło do konta AfilnetObowiązkowe
tovoice.sendvoice_toObowiązkowe
fromvoice.sendvoice_fromObowiązkowe
messagevoice.sendvoice_messageObowiązkowe
scheduledatetimevoice.sendvoice_scheduledatetimeOpcjonalnie
languagevoice.sendvoice_languageOpcjonalnie
outputFormat wyjściowy wynikuOpcjonalnie

Kiedy będziesz składać wnioski, otrzymasz następujące pola:

 •  status
 •  wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • messageid
  • credits
 •  error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Możliwe kody błędów są wymienione poniżej

KodOpis
MISSING_USERUżytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORDHasło nie jest wliczone
MISSING_CLASSKlasa nie jest wliczona
MISSING_METHODMetoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAMObowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORDNiepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASSNiepoprawna klasa
INCORRECT_METHODNiepoprawna metoda
NO_ROUTE_AVAILABLEBrak dostępnych ścieżek dla wskazanego miejsca docelowego
NO_CREDITSTwoje saldo jest niewystarczające
Parametry:
 • class: voice
 • method: sendvoice
 • user: user
 • password: password
 • to: 34600000000
 • from: 34900000000
 • message: voice+test
 • scheduledatetime:
 • language: es
 • output:
Zapytanie:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=voice&method=sendvoice&user=user&password=password&to=34600000000&from=34900000000&message=voice+test&scheduledatetime=&language=es&output=
WAŻNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE: Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz warunki użytkowania. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Kontynuuj