API SMS dla języka Python

Wysyłaj SMS-y za pomocą naszego API dla języka Python łatwo i bezpiecznie. Wypróbuj nasze API dla języka Python za darmo. Nasz zespół pomoże Ci zintegrować wysyłanie SMS-ów z Twoją aplikacją w języku Python.

Funkcjonalność API SMS

Wyślij SMS z Python

Este método le permite enviar SMS a un destinatario utilizando Python. Enviar un SMS con Python es tan sencillo como enviar el origin, destino y el mensaje a enviar a través de una petición a nuestra API.
import urllib2

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsms"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_from="Afilnet"
afilnet_to="34600000000"
afilnet_sms="sms+test"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&from="+afilnet_from+"&to="+afilnet_to+"&sms="+afilnet_sms+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = urllib2.urlopen(sUrl).read()
from urllib.request import urlopen
from urllib.parse import urlencode

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsms"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_from="Afilnet"
afilnet_to="34600000000"
afilnet_sms="sms+test"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/"

data = urlencode({"class": afilnet_class,"method": afilnet_method,"user": afilnet_user,"password": afilnet_password,"from": afilnet_from,"to": afilnet_to,"sms": afilnet_sms,"scheduledatetime": afilnet_scheduledatetime,"output": afilnet_output}).encode("utf-8")
	
result = urlopen(sUrl, data).read()
print(result)
import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsms"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_from="Afilnet"
afilnet_to="34600000000"
afilnet_sms="sms+test"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&from="+afilnet_from+"&to="+afilnet_to+"&sms="+afilnet_sms+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=sms Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=sendsms Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
from Nadawca Obowiązkowe
to Numer telefonu komórkowego odbiorcy Obowiązkowe
sms Wiadomość SMS do wysłania Obowiązkowe
scheduledatetime Data i godzina wysyłania w formacie rrrr-mm-dd gg: mm: ss Opcjonalnie
output Format wyjściowy wyniku Opcjonalnie
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • messageid
  • credits
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
NO_ROUTE_AVAILABLE Brak dostępnych ścieżek dla wskazanego miejsca docelowego
NO_CREDITS Twoje saldo jest niewystarczające

Wyślij SMS z szablonu za pomocą Python

import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsms"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_from="Afilnet"
afilnet_to="34600000000"
afilnet_sms="sms+test"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&from="+afilnet_from+"&to="+afilnet_to+"&sms="+afilnet_sms+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)import urllib2

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmsfromtemplate"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_to="34600000000"
afilnet_idtemplate="1000"
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&to="+afilnet_to+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"¶ms="+afilnet_params+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = urllib2.urlopen(sUrl).read()
from urllib.request import urlopen
from urllib.parse import urlencode

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmsfromtemplate"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_to="34600000000"
afilnet_idtemplate="1000"
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/"

data = urlencode({"class": afilnet_class,"method": afilnet_method,"user": afilnet_user,"password": afilnet_password,"to": afilnet_to,"idtemplate": afilnet_idtemplate,"params": afilnet_params,"scheduledatetime": afilnet_scheduledatetime,"output": afilnet_output}).encode("utf-8")
	
result = urlopen(sUrl, data).read()
print(result)
import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmsfromtemplate"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_to="34600000000"
afilnet_idtemplate="1000"
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&to="+afilnet_to+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"¶ms="+afilnet_params+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=sms Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=sendsmsfromtemplate Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
to Docelowy numer telefonu komórkowego Obowiązkowe
idtemplate ID szablonu Obowiązkowe
params Parametry do zastąpienia w szablonie dostosowywania (< >), oddzielone, (przecinki) Opcjonalnie
scheduledatetime Data i godzina dostawy w formacie rrrr-mm-dd gg: mm: ss Opcjonalnie
output Format wyjściowy wyniku Opcjonalnie
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • messageid
  • credits
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
NO_ROUTE_AVAILABLE Brak dostępnych ścieżek dla wskazanego miejsca docelowego
NO_CREDITS Twoje saldo jest niewystarczające
NOT_ACCESS_TO_TEMPLATE Nie masz dostępu do wybranego szablonu

Wyślij zbiorczą wiadomość SMS za pomocą Python

Con este método puede enviar con Python campañas de SMS Masivo a grupos de contactos que haya creado. Incluya el grupo, el prefijo del país, el remitente, el SMS a enviar. Este método le permite enviar campañas de SMS Masivo sin limite de destinatarios con Python.
import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmsfromtemplate"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_to="34600000000"
afilnet_idtemplate="1000"
afilnet_params="mobile:123456789,name:test+name"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&to="+afilnet_to+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"¶ms="+afilnet_params+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)import urllib2

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmstogroup"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_from="Afilnet"
afilnet_countrycode="34"
afilnet_idgroup="1"
afilnet_sms="sms+test"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&from="+afilnet_from+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&sms="+afilnet_sms+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = urllib2.urlopen(sUrl).read()
from urllib.request import urlopen
from urllib.parse import urlencode

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmstogroup"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_from="Afilnet"
afilnet_countrycode="34"
afilnet_idgroup="1"
afilnet_sms="sms+test"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/"

data = urlencode({"class": afilnet_class,"method": afilnet_method,"user": afilnet_user,"password": afilnet_password,"from": afilnet_from,"countrycode": afilnet_countrycode,"idgroup": afilnet_idgroup,"sms": afilnet_sms,"scheduledatetime": afilnet_scheduledatetime,"output": afilnet_output}).encode("utf-8")
	
result = urlopen(sUrl, data).read()
print(result)
import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmstogroup"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_from="Afilnet"
afilnet_countrycode="34"
afilnet_idgroup="1"
afilnet_sms="sms+test"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&from="+afilnet_from+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&sms="+afilnet_sms+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=sms Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=sendsmstogroup Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
from Nadawca Obowiązkowe
countrycode Numer kierunkowy kraju Obowiązkowe
idgroup Identyfikator grupy odbiorców Obowiązkowe
sms Wiadomość SMS do wysłania Obowiązkowe
scheduledatetime Data i godzina dostawy w formacie rrrr-mm-dd gg: mm: ss Opcjonalnie
output Format wyjściowy wyniku Opcjonalnie
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
NOT_ACCESS_TO_GROUP Nie masz dostępu do określonej grupy
NO_CREDITS Twoje saldo jest niewystarczające

Wyślij zbiorczą wiadomość SMS z szablonu za pomocą Python

import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmstogroup"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_from="Afilnet"
afilnet_countrycode="34"
afilnet_idgroup="1"
afilnet_sms="sms+test"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&from="+afilnet_from+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&sms="+afilnet_sms+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)import urllib2

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmstogroupfromtemplate"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_countrycode="34"
afilnet_idgroup="1"
afilnet_idtemplate="1000"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = urllib2.urlopen(sUrl).read()
from urllib.request import urlopen
from urllib.parse import urlencode

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmstogroupfromtemplate"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_countrycode="34"
afilnet_idgroup="1"
afilnet_idtemplate="1000"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/"

data = urlencode({"class": afilnet_class,"method": afilnet_method,"user": afilnet_user,"password": afilnet_password,"countrycode": afilnet_countrycode,"idgroup": afilnet_idgroup,"idtemplate": afilnet_idtemplate,"scheduledatetime": afilnet_scheduledatetime,"output": afilnet_output}).encode("utf-8")
	
result = urlopen(sUrl, data).read()
print(result)
import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmstogroupfromtemplate"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_countrycode="34"
afilnet_idgroup="1"
afilnet_idtemplate="1000"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=sms Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=sendsmstogroupfromtemplate Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
countrycode Kod kraju Obowiązkowe
idgroup Identyfikator grupy docelowej Obowiązkowe
idtemplate ID szablonu Obowiązkowe
scheduledatetime Data i godzina dostawy w formacie rrrr-mm-dd gg: mm: ss Opcjonalnie
output Format wyjściowy wyniku Opcjonalnie
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
NOT_ACCESS_TO_GROUP Nie masz dostępu do określonej grupy
NO_CREDITS Twoje saldo jest niewystarczające

Uzyskaj status dostawy SMS za pomocą Python

import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="sendsmstogroupfromtemplate"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_countrycode="34"
afilnet_idgroup="1"
afilnet_idtemplate="1000"
afilnet_scheduledatetime=""
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&countrycode="+afilnet_countrycode+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&idtemplate="+afilnet_idtemplate+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)import urllib2

afilnet_class="sms"
afilnet_method="getdeliverystatus"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_messages="123456,123457,123458"
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&messages="+afilnet_messages+"&output="+afilnet_output
	
result = urllib2.urlopen(sUrl).read()
from urllib.request import urlopen
from urllib.parse import urlencode

afilnet_class="sms"
afilnet_method="getdeliverystatus"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_messages="123456,123457,123458"
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/"

data = urlencode({"class": afilnet_class,"method": afilnet_method,"user": afilnet_user,"password": afilnet_password,"messages": afilnet_messages,"output": afilnet_output}).encode("utf-8")
	
result = urlopen(sUrl, data).read()
print(result)
import requests

afilnet_class="sms"
afilnet_method="getdeliverystatus"
afilnet_user="user"
afilnet_password="password"
afilnet_messages="123456,123457,123458"
afilnet_output=""

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&messages="+afilnet_messages+"&output="+afilnet_output
	
result = requests.get(sUrl,auth=requests.auth.HTTPBasicAuth(afilnet_user,afilnet_password))
print(result.text)
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=sms Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=getdeliverystatus Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
messages Lista identyfikatorów wysyłki oddzielonych przecinkami (,) Obowiązkowe
output Format wyjściowy wyniku Opcjonalnie
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda

API SMS dla

Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku PHP Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Java Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku C Sharp Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Unix Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Ruby on rails Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Python Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Android Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Objective C / iPhone Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku SQL Server Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Oracle Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Node JS Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Go Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Scala lang Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Swift Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Delphi

Afilnet oferuje metody poprawy bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego API z Python, dzięki możliwości tworzenia dostępów i możliwości aktywacji filtrowania według IP.

Którego interfejsu API dla języka Python powinienem użyć?

Odkryj zalety i wady każdego z naszych interfejsów API. Dowiedz się, który interfejs API jest najlepszy dla Twojego oprogramowania w języku Python.

Ten interfejs API umożliwia łączenie się z nami z języka Python w celu wysyłania żądań za pośrednictwem żądań HTTP GET. To żądanie wysyła parametry pod tym samym adresem URL, co żądanie.

 • HTTP GET jest niezwykle prosty w implementacji
 • Informacje są wysyłane w postaci niezaszyfrowanej (hasła mogą zostać wydobyte z dzienników lub pamięci podręcznej)
 • Maksymalne żądanie ~4000 znaków

API żądania POST umożliwia łączenie się z naszym API z języka Python poprzez wysyłanie parametrów żądania za pomocą parametrów HTTP POST. Informacje są wysyłane niezależnie od adresu URL.

 • HTTP POST jest prosty w implementacji
 • Informacje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej
 • Nie ma ograniczeń co do wielkości żądania
 • Średnie bezpieczeństwo

Podstawowe API uwierzytelniania umożliwia korzystanie z żądań GET i POST w języku Python z dodatkową warstwą bezpieczeństwa, ponieważ w tym przypadku nazwa użytkownika i hasło są przesyłane w nagłówku żądania.

 • Uwierzytelnianie podstawowe jest łatwe do wdrożenia
 • Dane dostępowe są przesyłane w postaci zaszyfrowanej
 • Limit rozmiaru zależy od użycia GET lub POST
 • Średnie bezpieczeństwo

SOAP umożliwia wysyłanie żądań w formacie XML z Python, SOAP dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do żądań API.

 • Integracja SOAP jest bardziej złożona
 • Informacje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej
 • Nie ma ograniczeń co do wielkości żądania
 • Średnie/wysokie bezpieczeństwo

Nasze API JSON umożliwia wysyłanie żądań w formacie JSON z Python, dodatkowo to API dodaje protokół oAuth 2.0 do uwierzytelniania, co pozwala dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

 • Integracja JSON oAuth 2.0 jest bardziej złożona
 • Informacje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej
 • Nie ma ograniczeń co do wielkości żądania
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa

Połącz Python z naszym SMS API

Nasze API SMS umożliwia łatwe, szybkie i wydajne wysyłanie SMS-ów lub prowadzenie kampanii. Proces, który musisz wykonać, aby móc korzystać z naszego API, zajmie tylko kilka minut. Nasza firma zaoferuje Ci bezpłatny okres próbny, abyś mógł wysyłać SMS-y z Python.

01

Zarejestruj się jako klient

Aby mieć dostęp do API, musisz być klientem Afilnet. Rejestracja zajmie kilka minut.

02

Poproś o bezpłatny okres próbny

Nasza firma zaoferuje Ci saldo próbne, które pozwoli Ci przetestować z API, którego potrzebujesz.

03

Zintegruj API

Wykonaj integrację API przy użyciu wybranego języka programowania. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące API, skontaktuj się z nami

04

Witamy w Afilnet!

Everything Ready!, Udało się poprawić komunikację z Afilnet. Jesteśmy tutaj, aby wspierać nasz interfejs API, gdy go potrzebujesz


Skontaktuj się z naszym zespołem, jeśli masz jakiekolwiek pytania, korzystając z oferowanych przez nas metod kontaktu. Nasz zespół postara się zaoferować natychmiastowe rozwiązanie i pomoże w integracji naszego API z Twoim oprogramowaniem.

Wypróbuj Afilnet za darmo!

Zarejestruj się za darmo i wypróbuj Afilnet! Oferujemy bezpłatną wersję próbną naszych usług. *(*) Promocja ważna tylko dla firm, które nigdy wcześniej nie korzystały z usługi Afilnet. Prosząc o bezpłatne saldo, Afilnet może poprosić o zweryfikowanie informacji o Twojej firmie


Luzem SMS · Marketing e-mailowy · Sieć społecznościowa · Wiadomości błyskawiczne · Orzecznictwo · i wiele więcej
Kontynuuj WAŻNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE: Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz warunki użytkowania. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
Metody Płatności
Przelew
Karta kredytowa
Paypal
Western Union
Skrill
Crypto
Afilnet w Twoim języku

Copyright © 2022 Afilnet · Wszelkie prawa zastrzeżone