WhatsAPP Business API dla języka Ruby on rails

Wysyłaj wiadomości WhatsAPP za pomocą naszego API dla języka Ruby on rails łatwo i bezpiecznie. Wypróbuj nasze API dla języka Ruby on rails za darmo. Nasz zespół pomoże Ci zintegrować automatyczne wysyłanie WhatsAPP w Twojej aplikacji w języku Ruby on rails.

Funkcjonalność WhatsAPP Business API

Wyślij wiadomość przez WhatsAPP z Ruby on rails

# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination+"&message="+afilnet_message;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid, "destination" => afilnet_destination, "message" => afilnet_message)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination+"&message="+afilnet_message;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=whatsapp Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=sendmessage Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
platformid Identyfikator platformy Obowiązkowe
destination whatsapp.sendmessage_destination Obowiązkowe
message whatsapp.sendmessage_message Obowiązkowe
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • Żadne dodatkowe wartości nie zostaną do Ciebie wysłane
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Wskazany kanał nie istnieje

Wyślij plik przez WhatsAPP z Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination+"&type="+afilnet_type+"&fileurl="+afilnet_fileurl+"&thumburl="+afilnet_thumburl+"&message="+afilnet_message;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid, "destination" => afilnet_destination, "type" => afilnet_type, "fileurl" => afilnet_fileurl, "thumburl" => afilnet_thumburl, "message" => afilnet_message)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination+"&type="+afilnet_type+"&fileurl="+afilnet_fileurl+"&thumburl="+afilnet_thumburl+"&message="+afilnet_message;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\",\"type\":\""+afilnet_type+"\",\"fileurl\":\""+afilnet_fileurl+"\",\"thumburl\":\""+afilnet_thumburl+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=whatsapp Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=sendfile Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
platformid Identyfikator platformy Obowiązkowe
destination whatsapp.sendfile_destination Obowiązkowe
type whatsapp.sendfile_type Obowiązkowe
fileurl whatsapp.sendfile_fileurl Obowiązkowe
thumburl whatsapp.sendfile_thumburl Opcjonalnie
message whatsapp.sendfile_message Opcjonalnie
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • Żadne dodatkowe wartości nie zostaną do Ciebie wysłane
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Wskazany kanał nie istnieje
CHAT_NOT_FOUND Wskazany czat nie istnieje
INCORRECT_FILETYPE Typ pliku jest nieprawidłowy, sprawdź możliwe wartości
INCORRECT_FILEURL Adres URL pliku jest nieprawidłowy
INCORRECT_THUMBURL Adres URL miniatury jest nieprawidłowy

Pobierz listę rozmów WhatsAPP z Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\",\"type\":\""+afilnet_type+"\",\"fileurl\":\""+afilnet_fileurl+"\",\"thumburl\":\""+afilnet_thumburl+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=whatsapp Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=getchats Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
platformid Identyfikator platformy Obowiązkowe
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • list
   • platformid
   • message
   • destination
   • messageid
   • sent
   • status
   • datetime
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Wskazany kanał nie istnieje
CHAT_NOT_FOUND Wskazany czat nie istnieje

Pobierz listę wiadomości WhatsAPP z Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid, "destination" => afilnet_destination)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=whatsapp Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=getmessages Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
platformid Identyfikator platformy Obowiązkowe
destination Odbiorca, od którego chcesz otrzymać wiadomości Obowiązkowe
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • list
   • platformid
   • message
   • destination
   • messageid
   • sent
   • status
   • datetime
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Wskazany kanał nie istnieje
CHAT_NOT_FOUND Wskazany czat nie istnieje

Pobierz listę nieprzeczytanych wiadomości z czatu WhatsAPP z Ruby on rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getunreadmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getunreadmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid, "destination" => afilnet_destination)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getunreadmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getunreadmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=whatsapp Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=getunreadmessages Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
platformid Identyfikator platformy Obowiązkowe
destination Odbiorca, od którego chcesz otrzymać wiadomości Obowiązkowe
Odpowiedź:
 • status
 • wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • list
   • platformid
   • message
   • destination
   • messageid
   • issent
   • status
   • datetime
 • error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Kody błędów:
Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Wskazany kanał nie istnieje
CHAT_NOT_FOUND Wskazany czat nie istnieje

Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku PHP Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Java Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku C Sharp Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Unix Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Ruby on rails Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Python Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Android Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Objective C / iPhone Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku SQL Server Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Oracle Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Node JS Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Go Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Scala lang Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Swift Zwraca status dostarczenia certyfikowanego SMS-a w języku Delphi

Afilnet oferuje metody poprawy bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego API z Ruby on rails, dzięki możliwości tworzenia dostępów i możliwości aktywacji filtrowania według IP.

Którego interfejsu API dla języka Ruby on rails powinienem użyć?

Odkryj zalety i wady każdego z naszych interfejsów API. Dowiedz się, który interfejs API jest najlepszy dla Twojego oprogramowania w języku Ruby on rails.

Ten interfejs API umożliwia łączenie się z nami z języka Ruby on rails w celu wysyłania żądań za pośrednictwem żądań HTTP GET. To żądanie wysyła parametry pod tym samym adresem URL, co żądanie.

 • HTTP GET jest niezwykle prosty w implementacji
 • Informacje są wysyłane w postaci niezaszyfrowanej (hasła mogą zostać wydobyte z dzienników lub pamięci podręcznej)
 • Maksymalne żądanie ~4000 znaków

API żądania POST umożliwia łączenie się z naszym API z języka Ruby on rails poprzez wysyłanie parametrów żądania za pomocą parametrów HTTP POST. Informacje są wysyłane niezależnie od adresu URL.

 • HTTP POST jest prosty w implementacji
 • Informacje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej
 • Nie ma ograniczeń co do wielkości żądania
 • Średnie bezpieczeństwo

Podstawowe API uwierzytelniania umożliwia korzystanie z żądań GET i POST w języku Ruby on rails z dodatkową warstwą bezpieczeństwa, ponieważ w tym przypadku nazwa użytkownika i hasło są przesyłane w nagłówku żądania.

 • Uwierzytelnianie podstawowe jest łatwe do wdrożenia
 • Dane dostępowe są przesyłane w postaci zaszyfrowanej
 • Limit rozmiaru zależy od użycia GET lub POST
 • Średnie bezpieczeństwo

SOAP umożliwia wysyłanie żądań w formacie XML z Ruby on rails, SOAP dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do żądań API.

 • Integracja SOAP jest bardziej złożona
 • Informacje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej
 • Nie ma ograniczeń co do wielkości żądania
 • Średnie/wysokie bezpieczeństwo

Nasze API JSON umożliwia wysyłanie żądań w formacie JSON z Ruby on rails, dodatkowo to API dodaje protokół oAuth 2.0 do uwierzytelniania, co pozwala dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

 • Integracja JSON oAuth 2.0 jest bardziej złożona
 • Informacje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej
 • Nie ma ograniczeń co do wielkości żądania
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa

Połącz Ruby on rails z naszym WhatsAPP Business API

01

Zarejestruj się jako klient

Aby mieć dostęp do API, musisz być klientem Afilnet. Rejestracja zajmie kilka minut.

02

Poproś o bezpłatny okres próbny

Nasza firma zaoferuje Ci saldo próbne, które pozwoli Ci przetestować z API, którego potrzebujesz.

03

Zintegruj API

Wykonaj integrację API przy użyciu wybranego języka programowania. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące API, skontaktuj się z nami

04

Witamy w Afilnet!

Everything Ready!, Udało się poprawić komunikację z Afilnet. Jesteśmy tutaj, aby wspierać nasz interfejs API, gdy go potrzebujesz


Skontaktuj się z naszym zespołem, jeśli masz jakiekolwiek pytania, korzystając z oferowanych przez nas metod kontaktu. Nasz zespół postara się zaoferować natychmiastowe rozwiązanie i pomoże w integracji naszego API z Twoim oprogramowaniem.

Wypróbuj Afilnet za darmo!

Zarejestruj się za darmo i wypróbuj Afilnet! Oferujemy bezpłatną wersję próbną naszych usług. *(*) Promocja ważna tylko dla firm, które nigdy wcześniej nie korzystały z usługi Afilnet. Prosząc o bezpłatne saldo, Afilnet może poprosić o zweryfikowanie informacji o Twojej firmie


Luzem SMS · Marketing e-mailowy · Sieć społecznościowa · Wiadomości błyskawiczne · Orzecznictwo · i wiele więcej
Kontynuuj WAŻNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE: Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz warunki użytkowania. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
Metody Płatności
Przelew
Karta kredytowa
Paypal
Western Union
Skrill
Crypto
Afilnet w Twoim języku

Copyright © 2023 Afilnet · Wszelkie prawa zastrzeżone