Creați un grup cu Oracle

Creați un grup de contacte cu Oracle

Oracle : DOCUMENTARE APICreați un grup cu Oracle

Exemplu în Oracle:

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=group'||'&'||'method=creategroup'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'name=test name'||'&'||'type=mobile'||'&'||'fields=mobile,name,address';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;Vezi exemplul în:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiDetalii despre metodă

Parametru Descriere Obligatoriu / opțional
class=group Clasa solicitată: clasa la care se face solicitarea Obligatoriu
method=creategroup Metoda clasei solicitată: Metoda clasei la care se face solicitarea Obligatoriu
user Utilizator și e-mail al contului Afilnet Obligatoriu
password Parola contului dvs. Afilnet Obligatoriu
name Numele grupului Obligatoriu
type Tipul grupului (e-mail sau mobil) Obligatoriu
fields Lista câmpurilor separate prin virgule. Este obligatoriu să includeți un câmp mobil dacă type = mobil și un câmp de e-mail dacă type = email Obligatoriu

Când faceți solicitări, veți primi următoarele câmpuri:


 •  status
 •   rezultat (dacă starea = succesul), aici veți primi următoarele valori:
  • Nu vă vor fi trimise valori suplimentare
 • eroare (dacă starea = eroare), aici veți primi codul de eroare

Codurile de eroare posibile sunt enumerate mai jos


Cod Descriere
MISSING_USER Utilizatorul sau e-mailul nu sunt incluse
MISSING_PASSWORD Parola nu este inclusă
MISSING_CLASS Clasa neinclusă
MISSING_METHOD Metoda neinclusă
MISSING_COMPULSORY_PARAM Parametrul obligatoriu nu este inclus
INCORRECT_USER_PASSWORD Utilizator sau parolă incorecte
INCORRECT_CLASS Clasa incorectă
INCORRECT_METHOD Metoda incorectă
INCORRECT_TYPE Tip incorect. Tipul trebuie să fie mobil sau e-mail
MISSING_MAIN_FIELD Câmpul principal lipsește (mobil dacă tip = mobil sau e-mail dacă tip = e-mail)
parametri:
 • class : group
 • method : creategroup
 • user : user
 • password : password
 • name : test name
 • type : mobile
 • fields : mobile,name,address

Cerere:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=group&method=creategroup&user=user&password=password&name=test name&type=mobile&fields=mobile,name,address

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE COOKIES: Dacă continuați să utilizați acest web, presupunem că acceptați condițiile de utilizare. Veți găsi mai multe informații în politica noastră privind cookie - urile. Continua