Skicka e-post med Unix

Skicka e-post till en e-postadress med Unix

Unix : API-DOKUMENTATIONSkicka e-post med Unix

Exempel i Unix:

wget -qO- "https://www.afilnet.com/api/http/?class=email&method=sendemail&user=AFILNET_USER&password=AFILNET_PASSWORD&subject=AFILNET_SUBJECT&to=AFILNET_TO&email=AFILNET_EMAIL&scheduledatetime=AFILNET_SCHEDULEDATETIME&output=AFILNET_OUTPUT"Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiMetoddetaljer

Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=email Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=sendemail Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
subject avsändar ID Obligatorisk
to Destination e-post Obligatorisk
email E-postmeddelande som ska skickas Obligatorisk
scheduledatetime Leveransdatum och tid i åååå-mm-dd hh:mm:ss-format Valfri
output Outputformat för resultatet Valfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:


 •  status
 •   resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • messageid
  • credits
 • fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan


Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
NO_ROUTE_AVAILABLE Det finns inga tillgängliga vägar för den angivna destinationen
NO_CREDITS Din balans är otillräcklig
parametrar:
 • class : email
 • method : sendemail
 • user : user
 • password : password
 • subject : Afilnet - Test email
 • to : test@test.com
 • email : email+test
 • scheduledatetime :
 • output :

Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=email&method=sendemail&user=user&password=password&subject=Afilnet - Test email&to=test@test.com&email=email+test&scheduledatetime=&output=

VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta