Skicka bulk e-post med Unix

Skicka bulk e-post till en grupp e-postadress med Unix


Exempel i Unix:

wget -qO- "https://www.afilnet.com/api/http/?class=email&method=sendemailtogroup&user=AFILNET_USER&password=AFILNET_PASSWORD&subject=AFILNET_SUBJECT&idgroup=AFILNET_IDGROUP&email=AFILNET_EMAIL&scheduledatetime=AFILNET_SCHEDULEDATETIME&output=AFILNET_OUTPUT"Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Skicka ett e-postmeddelande till en grupp


Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=email Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=sendemailtogroup Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
subject Remitente Obligatorisk
idgroup Identifierare för destinationsgruppen Obligatorisk
email E-postmeddelande som ska skickas Obligatorisk
scheduledatetime Leveransdatum och tid i åååå-mm-dd hh: mm: ss-format Valfri
output Outputformat för resultatet Valfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:

 •  status
 •  resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 •  fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan

Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
NOT_ACCESS_TO_GROUP Du får inte delta i den angivna gruppen
NO_CREDITS Din balans är otillräcklig
parametrar:
 • class: email
 • method: sendemailtogroup
 • user: user
 • password: password
 • subject: Afilnet - Test email
 • idgroup: 1
 • email: Afilnet - Test email
 • scheduledatetime:
 • output:
Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=email&method=sendemailtogroup&user=user&password=password&subject=Afilnet+-+Test+email&idgroup=1&email=Afilnet+-+Test+email&scheduledatetime=&output=
VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta