Radera händelse för en grupp med Java

Radera en händelse i en grupp med Java

Java : API-DOKUMENTATIONRadera händelse för en grupp med Java

Exempel i Java:

String afilnet_class="event";
String afilnet_method="deleteevent";
String afilnet_user="user";
String afilnet_password="password";
String afilnet_idgroup="1000";
String afilnet_idevent="1000";

// Create an URL request
String sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&idgroup="+afilnet_idgroup+"&idevent="+afilnet_idevent;
	 
URL url = new URL(sUrl);
StringBuilder builder = new StringBuilder();
BufferedReader theJSONline = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
builder.append(theJSONline.readLine());

String content = builder.toString();Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiMetoddetaljer

Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=event Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=deleteevent Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
idgroup Grupp-ID Obligatorisk
idevent Event ID Obligatorisk

När du gör förfrågningar får du följande fält:


 •  status
 •   resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • Inga ytterligare värden kommer att skickas till dig
 • fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan


Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
NOT_ACCESS_TO_GROUP Du får inte delta i den angivna gruppen
EVENT_NOT_EXISTS Den valda händelsen finns inte
parametrar:
 • class : event
 • method : deleteevent
 • user : user
 • password : password
 • idgroup : 1000
 • idevent : 1000

Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=event&method=deleteevent&user=user&password=password&idgroup=1000&idevent=1000

VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta