Få SMS-leveransstatus med Oracle

Få SMS-leveransstatus med Oracle


Exempel i Oracle:

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=sms'||'&'||'method=getdeliverystatus'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'messages=123456,123457,123458'||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Returnerar leveransstatusen för det angivna SMS


ParameterBeskrivningObligatorisk / valfri
class=smsKlass begärt: Klass som begäran görs tillObligatorisk
method=getdeliverystatusKlassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs tillObligatorisk
userAnvändare och e-post till ditt Afilnet-kontoObligatorisk
passwordLösenord för ditt Afilnet-kontoObligatorisk
messagesLista över sändningsidentifierare separerade med komma (,)Obligatorisk
outputOutputformat för resultatetValfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:

 •  status
 •  resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 •  fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan

KodaBeskrivning
MISSING_USERAnvändare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORDLösenord ingår inte
MISSING_CLASSKlass ingår inte
MISSING_METHODMetod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAMObligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORDFelaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASSFel klass
INCORRECT_METHODFel metod
parametrar:
 • class: sms
 • method: getdeliverystatus
 • user: user
 • password: password
 • messages: 123456,123457,123458
 • output:
Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=sms&method=getdeliverystatus&user=user&password=password&messages=123456,123457,123458&output=
VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta