Publicera på sociala nätverk med Objective C / iPhone

Publicera i sociala nätverk med Objective C / iPhone

Objective C / iPhone : METODER

SMS


TEXT TILL TAL

E-POST

SOCIALA NäTVERK

GRUPPER

HLR

LÄNDER

EVENEMANG

ANVäNDARE

MALLAR

OTP (ENGåNGSLöSENORD)

Exempel i Objective C / iPhone:

NSString *aclass = @"social";
NSString *method = @"send";
NSString *user = @"user";
NSString *password = @"password";
NSString *to = @"123456";
NSString *message = @"message+test";
NSString *scheduledatetime = @"";
NSString *url = @"";
NSString *picture = @"";
NSString *targetUrl = [NSString stringWithFormat:@"https://www.afilnet.com/api/http/?class=%@&method=%@&user=%@&password=%@&to=%@&message=%@&scheduledatetime=%@&url=%@&picture=%@", aclass, method, user, password, to, message, scheduledatetime, url, picture]
	
NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] init];
[request setHTTPMethod:@"GET"];
[request setURL:[NSURL URLWithString:targetUrl]];

[[[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request completionHandler:
	^(NSData * _Nullable data,NSURLResponse * _Nullable response,NSError * _Nullable error) {
		NSString *myString = [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding];
		NSLog(@"Data received: %@", myString);
}] resume];Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Skicka ett meddelande till en grupp, profil eller sida i ett socialt nätverk


Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=social Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=send Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
to Kanal-ID kopplat till det sociala nätverket Obligatorisk
message Meddelande som ska publiceras i det sociala nätverket Obligatorisk
scheduledatetime Datum och tid för avsändning i åååå-mm-dd-format hh: mm: ss Valfri
url Mål-URL för publikationen Valfri
picture URL för publiceringsbild Valfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:

 •  status
 •  resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • credits
  • messageid
 •  fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan

Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
NO_CREDITS Din balans är otillräcklig
parametrar:
 • class: social
 • method: send
 • user: user
 • password: password
 • to: 123456
 • message: message+test
 • scheduledatetime:
 • url:
 • picture:
Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=social&method=send&user=user&password=password&to=123456&message=message+test&scheduledatetime=&url=&picture=
VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta