Publicera på sociala nätverk med Java

Publicera i sociala nätverk med Java

Java : API-DOKUMENTATIONPublicera på sociala nätverk med Java

Exempel i Java:

String afilnet_class="social";
String afilnet_method="send";
String afilnet_user="user";
String afilnet_password="password";
String afilnet_to="123456";
String afilnet_message="message+test";
String afilnet_scheduledatetime="";
String afilnet_url="";
String afilnet_picture="";

// Create an URL request
String sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&to="+afilnet_to+"&message="+afilnet_message+"&scheduledatetime="+afilnet_scheduledatetime+"&url="+afilnet_url+"&picture="+afilnet_picture;
	 
URL url = new URL(sUrl);
StringBuilder builder = new StringBuilder();
BufferedReader theJSONline = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
builder.append(theJSONline.readLine());

String content = builder.toString();Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiMetoddetaljer

Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=social Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=send Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
to Kanal-ID kopplat till det sociala nätverket Obligatorisk
message Meddelande som ska publiceras i det sociala nätverket Obligatorisk
scheduledatetime Datum och tid för avsändning i åååå-mm-dd-format hh:mm:ss Valfri
url Mål-URL för publikationen Valfri
picture URL för publiceringsbild Valfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:


 •  status
 •   resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • credits
  • messageid
 • fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan


Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
NO_CREDITS Din balans är otillräcklig
parametrar:
 • class : social
 • method : send
 • user : user
 • password : password
 • to : 123456
 • message : message+test
 • scheduledatetime :
 • url :
 • picture :

Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=social&method=send&user=user&password=password&to=123456&message=message+test&scheduledatetime=&url=&picture=

VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta