Skaffa mallar med SQL Server

Hämta malllistan med SQL Server


Exempel i SQL Server:

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
DECLARE @class varchar(500) = 'template';
DECLARE @method varchar(500) = 'gettemplates';
DECLARE @user varchar(500) = 'user';
DECLARE @password varchar(500) = 'password';
DECLARE @type varchar(500) = 'mobile';
DECLARE @start varchar(500) = '0';
DECLARE @url varchar(255) = 'https://www.afilnet.com/api/http/?class='+@class+'&method='+@method+'&user='+@user+'&password='+@password+'&type='+@type+'&start='+@start;
DECLARE @win int
DECLARE @hr int
DECLARE @text varchar(8000)

EXEC @hr=sp_OACreate 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1',@win OUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win, 'Open',NULL,'GET',@url,'false'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win,'Send'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAGetProperty @win,'ResponseText',@text OUTPUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OADestroy @win
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @winSe exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Returnerar listan med mallar


Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=template Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=gettemplates Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
type Typ av meddelande (möjliga värden: mobil eller e-post) Valfri
start Resultaten returneras på 50-talet, du måste ange kompensationen här Valfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:

 •  status
 •  resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • Inga ytterligare värden kommer att skickas till dig
 •  fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan

Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
parametrar:
 • class: template
 • method: gettemplates
 • user: user
 • password: password
 • type: mobile
 • start: 0
Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=template&method=gettemplates&user=user&password=password&type=mobile&start=0
VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta