Få status för röstmeddelande med Oracle

Få leveransstatus för ett röstmeddelande med Oracle

Oracle : API-DOKUMENTATIONFå status för röstmeddelande med Oracle

Exempel i Oracle:

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=voice'||'&'||'method=getdeliverystatus'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'messages=123456,123457,123458'||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiMetoddetaljer

Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=voice Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=getdeliverystatus Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
messages voice.getdeliverystatus_messages Obligatorisk
output Outputformat för resultatet Valfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:


 •  status
 •   resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 • fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan


Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
parametrar:
 • class : voice
 • method : getdeliverystatus
 • user : user
 • password : password
 • messages : 123456,123457,123458
 • output :

Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=voice&method=getdeliverystatus&user=user&password=password&messages=123456,123457,123458&output=

VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta