Skicka rösttext till tal med Objective C / iPhone

Skicka röstmeddelanden (text-till-tal) till fasttelefoner eller mobiltelefoner med Objective C / iPhone

Objective C / iPhone : METODER

SMS


TEXT TILL TAL

E-POST

SOCIALA NäTVERK

GRUPPER

HLR

LÄNDER

EVENEMANG

ANVäNDARE

MALLAR

OTP (ENGåNGSLöSENORD)

Exempel i Objective C / iPhone:

NSString *aclass = @"voice";
NSString *method = @"sendvoice";
NSString *user = @"user";
NSString *password = @"password";
NSString *to = @"34600000000";
NSString *from = @"34900000000";
NSString *message = @"voice+test";
NSString *scheduledatetime = @"";
NSString *language = @"es";
NSString *output = @"";
NSString *targetUrl = [NSString stringWithFormat:@"https://www.afilnet.com/api/http/?class=%@&method=%@&user=%@&password=%@&to=%@&from=%@&message=%@&scheduledatetime=%@&language=%@&output=%@", aclass, method, user, password, to, from, message, scheduledatetime, language, output]
	
NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] init];
[request setHTTPMethod:@"GET"];
[request setURL:[NSURL URLWithString:targetUrl]];

[[[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request completionHandler:
	^(NSData * _Nullable data,NSURLResponse * _Nullable response,NSError * _Nullable error) {
		NSString *myString = [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding];
		NSLog(@"Data received: %@", myString);
}] resume];



Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Skickar ett text-till-tal till en mottagare


Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=voice Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=sendvoice Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
to voice.sendvoice_to Obligatorisk
from voice.sendvoice_from Obligatorisk
message voice.sendvoice_message Obligatorisk
scheduledatetime voice.sendvoice_scheduledatetime Valfri
language voice.sendvoice_language Valfri
output Outputformat för resultatet Valfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:

 •  status
 •  resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • messageid
  • credits
 •  fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan

Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
NO_ROUTE_AVAILABLE Det finns inga tillgängliga vägar för den angivna destinationen
NO_CREDITS Din balans är otillräcklig
parametrar:
 • class: voice
 • method: sendvoice
 • user: user
 • password: password
 • to: 34600000000
 • from: 34900000000
 • message: voice+test
 • scheduledatetime:
 • language: es
 • output:
Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=voice&method=sendvoice&user=user&password=password&to=34600000000&from=34900000000&message=voice+test&scheduledatetime=&language=es&output=
VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta