Skicka röst från mallen med PHP

Skicka en röstmeddelandemall till fasta telefoner eller mobiltelefoner med PHP


Exempel i PHP:

<?
	
$class="voice";
$method="sendvoicefromtemplate";
$user="user";
$password="password";
$to="34600000000";
$idtemplate=1000;
$params="mobile:123456789,name:test+name";
$scheduledatetime="";
$output="";

$result = file_get_contents("https://www.afilnet.com/api/http/?class=".$class."&method=".$method."&user=".$user."&password=".$password."&to=".$to."&idtemplate=".$idtemplate."¶ms=".$params."&scheduledatetime=".$scheduledatetime."&output=".$output);
	
?>Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Skickar ett text-till-tal till en mottagare med hjälp av en mall


ParameterBeskrivningObligatorisk / valfri
class=voiceKlass begärt: Klass som begäran görs tillObligatorisk
method=sendvoicefromtemplateKlassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs tillObligatorisk
userAnvändare och e-post till ditt Afilnet-kontoObligatorisk
passwordLösenord för ditt Afilnet-kontoObligatorisk
tovoice.sendvoicefromtemplate_toObligatorisk
idtemplatevoice.sendvoicefromtemplate_idtemplateObligatorisk
paramsvoice.sendvoicefromtemplate_paramsValfri
scheduledatetimevoice.sendvoicefromtemplate_scheduledatetimeValfri
outputOutputformat för resultatetValfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:

 •  status
 •  resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • messageid
  • credits
 •  fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan

KodaBeskrivning
MISSING_USERAnvändare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORDLösenord ingår inte
MISSING_CLASSKlass ingår inte
MISSING_METHODMetod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAMObligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORDFelaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASSFel klass
INCORRECT_METHODFel metod
NO_ROUTE_AVAILABLEDet finns inga tillgängliga vägar för den angivna destinationen
NO_CREDITSDin balans är otillräcklig
NOT_ACCESS_TO_TEMPLATEDu har inte tillgång till den valda mallen
parametrar:
 • class: voice
 • method: sendvoicefromtemplate
 • user: user
 • password: password
 • to: 34600000000
 • idtemplate: 1000
 • params: mobile:123456789,name:test+name
 • scheduledatetime:
 • output:
Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=voice&method=sendvoicefromtemplate&user=user&password=password&to=34600000000&idtemplate=1000¶ms=mobile:123456789,name:test+name&scheduledatetime=&output=
VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta