Skicka bulkröst med Oracle

Skicka ett röstmeddelande till en grupp fasta telefoner eller mobiltelefoner med Oracle


Exempel i Oracle:

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=voice'||'&'||'method=sendvoicetogroup'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'from=34900000000'||'&'||'countrycode=34'||'&'||'idgroup=1'||'&'||'message=sms+test'||'&'||'scheduledatetime='||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;Se exempel i:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift


Skickar ett text-till-tal till en grupp av mottagare


Parameter Beskrivning Obligatorisk / valfri
class=voice Klass begärt: Klass som begäran görs till Obligatorisk
method=sendvoicetogroup Klassmetod begärd: Metod för den klass som begäran görs till Obligatorisk
user Användare och e-post till ditt Afilnet-konto Obligatorisk
password Lösenord för ditt Afilnet-konto Obligatorisk
from voice.sendvoicetogroup_from Obligatorisk
countrycode voice.sendvoicetogroup_countrycode Obligatorisk
idgroup voice.sendvoicetogroup_idgroup Obligatorisk
message voice.sendvoicetogroup_message Obligatorisk
scheduledatetime voice.sendvoicetogroup_scheduledatetime Valfri
output Outputformat för resultatet Valfri

När du gör förfrågningar får du följande fält:

 •  status
 •  resultat (om status = framgång), här får du följande värden:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 •  fel (om status = fel), här får du felkoden

De möjliga felkoderna listas nedan

Koda Beskrivning
MISSING_USER Användare eller e-post ingår inte
MISSING_PASSWORD Lösenord ingår inte
MISSING_CLASS Klass ingår inte
MISSING_METHOD Metod ingår inte
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obligatorisk parameter ingår inte
INCORRECT_USER_PASSWORD Felaktig användare eller lösenord
INCORRECT_CLASS Fel klass
INCORRECT_METHOD Fel metod
NOT_ACCESS_TO_GROUP Du får inte delta i den angivna gruppen
NO_CREDITS Din balans är otillräcklig
parametrar:
 • class: voice
 • method: sendvoicetogroup
 • user: user
 • password: password
 • from: 34900000000
 • countrycode: 34
 • idgroup: 1
 • message: sms+test
 • scheduledatetime:
 • output:
Begäran:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=voice&method=sendvoicetogroup&user=user&password=password&from=34900000000&countrycode=34&idgroup=1&message=sms+test&scheduledatetime=&output=
VIKTIG INFORMATION OM COOKIES: Om du fortsätter att använda den här webben kommer vi att anta att du accepterar användarvillkoren. Du hittar mer information i vår cookiepolicy. Fortsätta