Oracle ile grup oluştur

Oracle ile bir grup kişi oluşturun

Oracle : API BELGELERİOracle ile grup oluştur

Örnek Oracle:

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=group'||'&'||'method=creategroup'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'name=test name'||'&'||'type=mobile'||'&'||'fields=mobile,name,address';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;Örneğe bakınız:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiYöntem ayrıntıları

Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=group İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=creategroup İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
name Grubun adı Zorunlu
type Grubun türü (e-posta veya mobil) Zorunlu
fields Virgülle ayrılmış alanların listesi. Type = mobile ise bir mobil alan ve type = email ise bir e-posta alanı eklemek zorunludur Zorunlu

İstek yaptığınızda aşağıdaki alanları alacaksınız:


 •  status
 •   sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • Size başka hiçbir değer gönderilmeyecek
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Muhtemel hata kodları aşağıda listelenmiştir.


kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem
INCORRECT_TYPE Yanlış tip Tür mobil veya e-posta olmalı
MISSING_MAIN_FIELD Ana alan eksik (eğer tip = hareketli ise mobil veya eğer tip = email ise e-posta)
Parametreler:
 • class : group
 • method : creategroup
 • user : user
 • password : password
 • name : test name
 • type : mobile
 • fields : mobile,name,address

İstek:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=group&method=creategroup&user=user&password=password&name=test name&type=mobile&fields=mobile,name,address

ÇEREZLER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER: Bu web'i kullanmaya devam ederseniz, kullanım koşullarını kabul ettiğinizi varsayacağız. Çerez Politikamızda daha fazla bilgi bulacaksınız. Devam et