SQL Server ile OTP

SQL Server ile bir OTP Token (Bir Kez Şifre) oluşturun

SQL Server : API BELGELERİSQL Server ile OTP

Örnek SQL Server:

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
DECLARE @class varchar(500) = 'otp';
DECLARE @method varchar(500) = 'generateotp';
DECLARE @user varchar(500) = 'user';
DECLARE @password varchar(500) = 'password';
DECLARE @type varchar(500) = 'number';
DECLARE @destination varchar(500) = '34600000000';
DECLARE @time varchar(500) = '1';
DECLARE @timetype varchar(500) = 'days';
DECLARE @length varchar(500) = '6';
DECLARE @otpformat varchar(500) = 'all';
DECLARE @output varchar(500) = '';
DECLARE @url varchar(255) = 'https://www.afilnet.com/api/http/?class='+@class+'&method='+@method+'&user='+@user+'&password='+@password+'&type='+@type+'&destination='+@destination+'&time='+@time+'&timetype='+@timetype+'&length='+@length+'&otpformat='+@otpformat+'&output='+@output;
DECLARE @win int
DECLARE @hr int
DECLARE @text varchar(8000)

EXEC @hr=sp_OACreate 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1',@win OUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win, 'Open',NULL,'GET',@url,'false'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAMethod @win,'Send'
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OAGetProperty @win,'ResponseText',@text OUTPUT
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @win

EXEC @hr=sp_OADestroy @win
IF @hr <> 0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @winÖrneğe bakınız:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiYöntem ayrıntıları

Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=otp İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=generateotp İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
type Grubun türü (e-posta veya mobil) Zorunlu
destination Cep telefonu numarası veya hedef e-posta Zorunlu
time Gün sayısı, haftalar, aylar veya yıllar İsteğe bağlı
timetype Zaman tipi (Muhtemel değer: gün, hafta, ay-yıl) İsteğe bağlı
length Oluşturulacak parolanın uzunluğu İsteğe bağlı
otpformat Tüm karakterleri içeriyorsa, yalnızca rakamları veya yalnızca harfleri (tümü, sayılar, harfler) oluşturacak parolanın biçimi İsteğe bağlı
output Sonucun çıktı formatı İsteğe bağlı

İstek yaptığınızda aşağıdaki alanları alacaksınız:


 •  status
 •   sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • Size başka hiçbir değer gönderilmeyecek
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Muhtemel hata kodları aşağıda listelenmiştir.


kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem
INCORRECT_TIME_TYPE Yanlış zaman tipi (olası değerler: günler, haftalar, aylar veya yıllar)
INCORRECT_TYPE Yanlış tip Tür mobil veya e-posta olmalı
INCORRECT_FORMAT ERROR_INCORRECT_FORMAT
INCORRECT_OTP_FORMAT ERROR_INCORRECT_OTP_FORMAT
Parametreler:
 • class : otp
 • method : generateotp
 • user : user
 • password : password
 • type : number
 • destination : 34600000000
 • time : 1
 • timetype : days
 • length : 6
 • otpformat : all
 • output :

İstek:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=otp&method=generateotp&user=user&password=password&type=number&destination=34600000000&time=1&timetype=days&length=6&otpformat=all&output=

ÇEREZLER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER: Bu web'i kullanmaya devam ederseniz, kullanım koşullarını kabul ettiğinizi varsayacağız. Çerez Politikamızda daha fazla bilgi bulacaksınız. Devam et