SMS API

SMS API, Toplu SMS kampanyalarını API üzerinden göndermenizi ve yönetmenizi sağlar

 • HTTP API, Herhangi bir programlama dilinden SMS gönderin.
 • SMPP sunucusu, Bir SMPP istemcisi kullanarak SMS gönderin.
 • %99,9 SLA, Tüm sunucuların performansını optimize ediyoruz.
 • Maksimum Kalite, SMS göndermek için sadece en iyi rotalara bağlanıyoruz.
SMS API

Programlama dilleri

Kullandığınız programlama diline tıklayın ve SMS gönderme API'sini kopyala ve yapıştır ile entegre etmek için örneklere erişin

SMS API İşlevselliği

SMS gönder

SMS API kullanarak bir alıcıya SMS göndermenizi sağlayan API yöntemi. Dünyadaki herhangi bir mobil cihaza ve kişiselleştirilmiş bir gönderen ile SMS gönderebilirsiniz (hedef operatör izin verdiği sürece). Bu yöntemle ayrıca istediğiniz tarih / saatte planlanmış bir SMS gönderebilirsiniz.
Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=sms İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=sendsms İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
from Gönderen Zorunlu
to Alıcının cep telefonu numarası Zorunlu
sms Gönderilecek SMS mesajı Zorunlu
scheduledatetime Yyyy-aa-gg ss: dd: sn: ss biçiminde tarih ve saat gönderme İsteğe bağlı
output Sonucun çıktı formatı İsteğe bağlı

Yanıt vermek:

 • durum
 • sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • messageid
  • credits
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Hata kodları:

kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem
NO_ROUTE_AVAILABLE Belirtilen hedef için uygun yol yok
NO_CREDITS Bakiyeniz yetersiz

Parametreler:

 • class : sms
 • method : sendsms
 • user : user
 • password : password
 • from : Afilnet
 • to : 34600000000
 • sms : sms+test
 • scheduledatetime :
 • output :

İstek:

https://www.afilnet.com/api/http/?class=sms&method=sendsms&user=user&password=password&from=Afilnet&to=34600000000&sms=sms+test&scheduledatetime=&output=

şablondan SMS gönder

SMS API kullanarak şablon olarak kaydedilmiş bir mesajdan bir alıcıya SMS göndermenize olanak tanıyan API yöntemi. Dünyadaki herhangi bir mobil cihaza ve kişiselleştirilmiş bir gönderen ile SMS gönderebilirsiniz (hedef operatör izin verdiği sürece). Bu yöntemle ayrıca istediğiniz tarih / saatte planlanmış bir SMS gönderebilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda SMS'i yapılandırmanıza da izin verir.
Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=sms İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=sendsmsfromtemplate İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
to Hedef cep telefonu numarası Zorunlu
idtemplate Şablon kimliği Zorunlu
params Özelleştirme için şablonda değiştirilecek parametreler (< >), ile ayrılmış, (virgül) İsteğe bağlı
scheduledatetime Teslim tarihi ve saati yyyy-aa-gg ss: s: dd: ss formatında İsteğe bağlı
output Sonucun çıktı formatı İsteğe bağlı

Yanıt vermek:

 • durum
 • sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • messageid
  • credits
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Hata kodları:

kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem
NO_ROUTE_AVAILABLE Belirtilen hedef için uygun yol yok
NO_CREDITS Bakiyeniz yetersiz
NOT_ACCESS_TO_TEMPLATE Seçilen şablona erişmediniz

Parametreler:

 • class : sms
 • method : sendsmsfromtemplate
 • user : user
 • password : password
 • to : 34600000000
 • idtemplate : 1000
 • params : mobile:123456789,name:test+name
 • scheduledatetime :
 • output :

İstek:

https://www.afilnet.com/api/http/?class=sms&method=sendsmsfromtemplate&user=user&password=password&to=34600000000&idtemplate=1000¶ms=mobile:123456789,name:test+name&scheduledatetime=&output=

toplu SMS gönder

Bir grup kişiye SMS göndermenizi sağlayan API yöntemi. Bu yöntemle ayrıca istediğiniz tarih / saati programlayabilir ve SMS'inizi özelleştirebilirsiniz.
Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=sms İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=sendsmstogroup İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
from Gönderen Zorunlu
countrycode Ülke arama kodu Zorunlu
idgroup Alıcı grubu tanımlayıcısı Zorunlu
sms Gönderilecek SMS mesajı Zorunlu
scheduledatetime Yyyy-aa-gg ss: hs: mm: ss biçiminde teslimat tarihi ve saati İsteğe bağlı
output Sonucun çıktı formatı İsteğe bağlı

Yanıt vermek:

 • durum
 • sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Hata kodları:

kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem
NOT_ACCESS_TO_GROUP Belirtilen gruba giremezsiniz
NO_CREDITS Bakiyeniz yetersiz

Parametreler:

 • class : sms
 • method : sendsmstogroup
 • user : user
 • password : password
 • from : Afilnet
 • countrycode : 34
 • idgroup : 1
 • sms : sms+test
 • scheduledatetime :
 • output :

İstek:

https://www.afilnet.com/api/http/?class=sms&method=sendsmstogroup&user=user&password=password&from=Afilnet&countrycode=34&idgroup=1&sms=sms+test&scheduledatetime=&output=

şablondan Toplu SMS gönder

Bir şablonda önceden tanımlanmış bir mesajla bir grup kişiye SMS göndermenizi sağlayan API yöntemi. Bu yöntemle ayrıca istediğiniz tarih / saati programlayabilir ve SMS'inizi özelleştirebilirsiniz.
Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=sms İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=sendsmstogroupfromtemplate İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
countrycode Ülke kodu Zorunlu
idgroup Hedef grup kimliği Zorunlu
idtemplate Şablon kimliği Zorunlu
scheduledatetime Teslim tarihi ve saati yyyy-aa-gg ss: s: dd: ss formatında İsteğe bağlı
output Sonucun çıktı formatı İsteğe bağlı

Yanıt vermek:

 • durum
 • sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • id
  • count
  • credits
  • destinations
   • messageid
   • destination
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Hata kodları:

kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem
NOT_ACCESS_TO_GROUP Belirtilen gruba giremezsiniz
NO_CREDITS Bakiyeniz yetersiz

Parametreler:

 • class : sms
 • method : sendsmstogroupfromtemplate
 • user : user
 • password : password
 • countrycode : 34
 • idgroup : 1
 • idtemplate : 1000
 • scheduledatetime :
 • output :

İstek:

https://www.afilnet.com/api/http/?class=sms&method=sendsmstogroupfromtemplate&user=user&password=password&countrycode=34&idgroup=1&idtemplate=1000&scheduledatetime=&output=

SMS gönderim durumunu al

Bir SMS listesinin teslim durumunu elde etmeyi sağlayan API yöntemi.
Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=sms İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=getdeliverystatus İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
messages Virgülle ayrılmış gönderim tanımlayıcılarının listesi (,) Zorunlu
output Sonucun çıktı formatı İsteğe bağlı

Yanıt vermek:

 • durum
 • sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Hata kodları:

kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem

Parametreler:

 • class : sms
 • method : getdeliverystatus
 • user : user
 • password : password
 • messages : 123456,123457,123458
 • output :

İstek:

https://www.afilnet.com/api/http/?class=sms&method=getdeliverystatus&user=user&password=password&messages=123456,123457,123458&output=

Gücümüzü artıran araçlar SMS-API

GÜVENLİ API BAĞLANTISI

GÜVENLİ API BAĞLANTISI

İşletmenize özel güvenlik

API bağlantılarınızı yapılandırın, yeni erişimler oluşturun ve mevcut olanları yönetin.

Tüm API erişimlerini IP'ye göre filtreleyin, erişiminizin güvenliğini garanti altına almak için etkinleştirilmiş IP'leri ekleyin veya kaldırın.

Yapılan tüm bağlantıları, kullanılan API'yi ve bağlantı tarihlerini / saatini takip edin

ÇOKLU API'ler

ÇOKLU API'ler

İşletmenize özel bağlantı

Bizimle bağlantı kurmanız için size birden fazla API sunuyoruz, bir HTTP API, BASIC AUTH, SOAP ve JWT Kimlik Doğrulamamız var, böylece bizimle istediğiniz şekilde bağlantı kurabilirsiniz.

Herhangi bir API ile güvenli, basit ve merkezi bir şekilde bağlanın. Afilnet API, yazılımınız için mükemmeldir.

API Günlükleri

API Günlükleri

Her isteği ayrıntılı olarak öğrenin

Günlüklerimiz sayesinde, yapılan tüm istekleri ve API'mizden gelen karşılık gelen yanıtı inceleyebileceksiniz, bu da ihtiyacınız olduğunda ayrıntılara bakmanıza olanak tanıyacak.

Danışabileceğiniz bilgiler şunlardır:

 • İsteğin kaynak IP'si
 • Talebin Tarih ve Saati
 • API ve Yöntem çağrılıyor
 • API'ye gönderilen parametreler
 • API yanıtı
 • meta veri

SMPP bağlantısı

SMPP Sunucumuz dakikada binlerce SMS göndermenize izin verecektir. Altyapımız büyük miktarda SMS almaya hazırdır.

Hesap giriş bilgilerinizi kullanarak SMS göndermek için SMPP sunucumuza bağlanın veya kullanıcı panelinizden de yeni bağlantılar oluşturabilirsiniz.

SMPP sunucumuzu kullanmak istiyorsanız, erişim verilerini gösterecek olan ekibimizle iletişime geçin.

Afilnet ile iletişim
SMPP bağlantısı

SMS API'sini kullanma adımları

Afilnet SMS API'sini kullanmak sadece birkaç dakika sürecektir.

01

Ücretsiz deneme isteğinde bulun

SMS API’ye erişmek için yalnızca bir Afilnet istemcisi olarak kaydolmanız gerekir. Afilnet müşterisi olmak, müşteri olarak tüm avantajlardan yararlanacaksınız.

02

SMS API'sini entegre edin

En sevdiğiniz programlama dilinde SMS API entegrasyonunu gerçekleştirin. API ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız olursa size yardımcı olduğumuzu unutmayın.

03

Ücretsiz deneme isteğinde bulun

SMS API hizmetini satın almadan önce denemeniz için kredi sunuyoruz. Gönderilen SMS'leri entegre edin ve API işlevselliğini test edin

04

Afilnet'e Hoşgeldiniz!

Her şey hazır !, Afilnet ile iletişimini geliştirmeyi başardı. İhtiyacınız olduğunda API'mızı desteklemek için buradayız

SMS API servis özellikleri

Dakikada binlerce SMS

Dakikada binlerce SMS

SMS API, dakika başına binlerce SMS göndererek API'ye istek göndermenizi sağlar.
Beyaz liste güvenliği

Beyaz liste güvenliği

Beyaz listeleri etkinleştirin ve yalnızca dahil olan IP'lerden bağlantılara izin verin.
Şablonlardan SMS Gönder

Şablonlardan SMS Gönder

Şablonları kullanın ve önceden tasarlanmış SMS gönderin.
Teslimat durumu bilgisi

Teslimat durumu bilgisi

SMS'inizin teslim durumunu API üzerinden alın.
Hesap başına çoklu erişim

Hesap başına çoklu erişim

API'ye istediğiniz kadar aynı hesapla bağlanmak için çok sayıda kullanıcı oluşturabilirsiniz.
Alt hesaplar

Alt hesaplar

Diğer şirketler veya departmanlar için kendi API bağlantısı ve bakiyesi olan alt hesaplar oluşturun.

İle ilgili sayılar SMS API

10,500

Müşteriler

0.5M

Günlük API İstekleri

1.300

Bağlı Operatörler

230

Bağlı ülkeler

SMS API hakkında sık sorulan sorular

Burada SMS API hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız, eğer entegrasyonda sorularınız veya yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Afilnet'in SMS API'sini kullanmanın hiçbir maliyeti yoktur, API üzerinden kullanılan servisler için ödeme yaparsınız,

Sizin gibi yüzlerce şirkete SMS API'sini entegre etme konusunda yardımcı oluyoruz, eğer entegrasyonla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin;

Afilnet, API'yı yalnızca istediğiniz IP'lerden kullanmanıza izin verecek SMS API'si için IP'ye göre Beyaz Listeler için filtreler sağlar.

API'yi istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, API kullanımında sınırlama yoktur.

Ücretsiz Afilnet'i deneyin!

Ücretsiz üye olun ve Afilnet'i deneyin! Size hizmetlerimizin ücretsiz bir denemesini sunuyoruz. *(*) Kampanya sadece Afilnet hizmetini daha önce kullanmamış firmalar için geçerlidir. Ücretsiz bakiye talep ederken, Afilnet şirket bilgilerinizi doğrulamanızı isteyebilir.


Toplu sms · Eposta pazarlama · Sosyal ağ · Anlık mesajlaşma · Sertifikasyon · ve daha fazlası
Devam et ÇEREZLER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER: Bu web'i kullanmaya devam ederseniz, kullanım koşullarını kabul ettiğinizi varsayacağız. Çerez Politikamızda daha fazla bilgi bulacaksınız.
Ödeme metodları
Elektronik transfer
Kredi kartı
Paypal
Western Union
Skrill
Crypto
Afilnet kendi dilinizde

Copyright © 2023 Afilnet · Tüm hakları Saklıdır