WhatsAPP Business API pro Ruby on Rails

Odesílejte zprávy WhatsAPP pomocí našeho API pro Ruby on Rails snadno a bezpečně. Vyzkoušejte zdarma naše rozhraní API pro jazyk Ruby on Rails. Náš tým vám pomůže integrovat automatické odesílání WhatsAPP do vaší aplikace v Ruby on Rails.

Funkce WhatsAPP Business API

Odeslat zprávu prostřednictvím WhatsAPP s {jazykem}

# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination+"&message="+afilnet_message;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid, "destination" => afilnet_destination, "message" => afilnet_message)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination+"&message="+afilnet_message;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Popis Povinné / Nepovinné
class=whatsapp Požadovaná třída: Třída, na kterou je žádost podána Povinný
method=sendmessage Požadovaná metoda třídy: Metoda třídy, které je žádost podána Povinný
user Uživatel a e-mail vašeho účtu Afilnet Povinný
password Heslo vašeho účtu Afilnet Povinný
platformid Identifikátor platformy Povinný
destination whatsapp.sendmessage_destination Povinný
message whatsapp.sendmessage_message Povinný
Odpovědět:
 • postavení
 • výsledek (pokud status = úspěch), zde obdržíte následující hodnoty:
  • Nebudou vám zasílány žádné další hodnoty
 • chyba (pokud status = chyba), zde obdržíte kód chyby

Kódy chyb:
Kód Popis
MISSING_USER Uživatel nebo e-mail nejsou zahrnuty
MISSING_PASSWORD Heslo není zahrnuto
MISSING_CLASS Třída není zahrnuta
MISSING_METHOD Metoda není zahrnuta
MISSING_COMPULSORY_PARAM Povinný parametr není zahrnut
INCORRECT_USER_PASSWORD Nesprávný uživatel nebo heslo
INCORRECT_CLASS Nesprávná třída
INCORRECT_METHOD Nesprávná metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Uvedený kanál neexistuje

Odeslat soubor pomocí WhatsAPP s {jazykem}

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendmessage";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_message="test+message";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination+"&type="+afilnet_type+"&fileurl="+afilnet_fileurl+"&thumburl="+afilnet_thumburl+"&message="+afilnet_message;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid, "destination" => afilnet_destination, "type" => afilnet_type, "fileurl" => afilnet_fileurl, "thumburl" => afilnet_thumburl, "message" => afilnet_message)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination+"&type="+afilnet_type+"&fileurl="+afilnet_fileurl+"&thumburl="+afilnet_thumburl+"&message="+afilnet_message;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\",\"type\":\""+afilnet_type+"\",\"fileurl\":\""+afilnet_fileurl+"\",\"thumburl\":\""+afilnet_thumburl+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Popis Povinné / Nepovinné
class=whatsapp Požadovaná třída: Třída, na kterou je žádost podána Povinný
method=sendfile Požadovaná metoda třídy: Metoda třídy, které je žádost podána Povinný
user Uživatel a e-mail vašeho účtu Afilnet Povinný
password Heslo vašeho účtu Afilnet Povinný
platformid Identifikátor platformy Povinný
destination whatsapp.sendfile_destination Povinný
type whatsapp.sendfile_type Povinný
fileurl whatsapp.sendfile_fileurl Povinný
thumburl whatsapp.sendfile_thumburl Volitelný
message whatsapp.sendfile_message Volitelný
Odpovědět:
 • postavení
 • výsledek (pokud status = úspěch), zde obdržíte následující hodnoty:
  • Nebudou vám zasílány žádné další hodnoty
 • chyba (pokud status = chyba), zde obdržíte kód chyby

Kódy chyb:
Kód Popis
MISSING_USER Uživatel nebo e-mail nejsou zahrnuty
MISSING_PASSWORD Heslo není zahrnuto
MISSING_CLASS Třída není zahrnuta
MISSING_METHOD Metoda není zahrnuta
MISSING_COMPULSORY_PARAM Povinný parametr není zahrnut
INCORRECT_USER_PASSWORD Nesprávný uživatel nebo heslo
INCORRECT_CLASS Nesprávná třída
INCORRECT_METHOD Nesprávná metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Uvedený kanál neexistuje
CHAT_NOT_FOUND Uvedený chat neexistuje
INCORRECT_FILETYPE Typ souboru je nesprávný, zkontrolujte možné hodnoty
INCORRECT_FILEURL Adresa URL souboru není platná
INCORRECT_THUMBURL Adresa URL miniatury je neplatná

Získejte seznam konverzací WhatsAPP pomocí jazyka Ruby on Rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="sendfile";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="3460000000";
afilnet_type="image";
afilnet_fileurl="https://www.example.com/image.jpg";
afilnet_thumburl="https://www.example.com/thumb.jpg";
afilnet_message="test+message";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\",\"type\":\""+afilnet_type+"\",\"fileurl\":\""+afilnet_fileurl+"\",\"thumburl\":\""+afilnet_thumburl+"\",\"message\":\""+afilnet_message+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Popis Povinné / Nepovinné
class=whatsapp Požadovaná třída: Třída, na kterou je žádost podána Povinný
method=getchats Požadovaná metoda třídy: Metoda třídy, které je žádost podána Povinný
user Uživatel a e-mail vašeho účtu Afilnet Povinný
password Heslo vašeho účtu Afilnet Povinný
platformid Identifikátor platformy Povinný
Odpovědět:
 • postavení
 • výsledek (pokud status = úspěch), zde obdržíte následující hodnoty:
  • list
   • platformid
   • message
   • destination
   • messageid
   • sent
   • status
   • datetime
 • chyba (pokud status = chyba), zde obdržíte kód chyby

Kódy chyb:
Kód Popis
MISSING_USER Uživatel nebo e-mail nejsou zahrnuty
MISSING_PASSWORD Heslo není zahrnuto
MISSING_CLASS Třída není zahrnuta
MISSING_METHOD Metoda není zahrnuta
MISSING_COMPULSORY_PARAM Povinný parametr není zahrnut
INCORRECT_USER_PASSWORD Nesprávný uživatel nebo heslo
INCORRECT_CLASS Nesprávná třída
INCORRECT_METHOD Nesprávná metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Uvedený kanál neexistuje
CHAT_NOT_FOUND Uvedený chat neexistuje

Získejte seznam zpráv WhatsAPP s {jazykem}

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getchats";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid, "destination" => afilnet_destination)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Popis Povinné / Nepovinné
class=whatsapp Požadovaná třída: Třída, na kterou je žádost podána Povinný
method=getmessages Požadovaná metoda třídy: Metoda třídy, které je žádost podána Povinný
user Uživatel a e-mail vašeho účtu Afilnet Povinný
password Heslo vašeho účtu Afilnet Povinný
platformid Identifikátor platformy Povinný
destination Příjemce, od kterého chcete zprávy dostávat Povinný
Odpovědět:
 • postavení
 • výsledek (pokud status = úspěch), zde obdržíte následující hodnoty:
  • list
   • platformid
   • message
   • destination
   • messageid
   • sent
   • status
   • datetime
 • chyba (pokud status = chyba), zde obdržíte kód chyby

Kódy chyb:
Kód Popis
MISSING_USER Uživatel nebo e-mail nejsou zahrnuty
MISSING_PASSWORD Heslo není zahrnuto
MISSING_CLASS Třída není zahrnuta
MISSING_METHOD Metoda není zahrnuta
MISSING_COMPULSORY_PARAM Povinný parametr není zahrnut
INCORRECT_USER_PASSWORD Nesprávný uživatel nebo heslo
INCORRECT_CLASS Nesprávná třída
INCORRECT_METHOD Nesprávná metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Uvedený kanál neexistuje
CHAT_NOT_FOUND Uvedený chat neexistuje

Získejte seznam nepřečtených zpráv z chatu WhatsAPP s jazykem Ruby on Rails

# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\"}"
})

puts res.body# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getunreadmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination;
	
uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.get(uri)
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getunreadmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/";

uri = URI(sUrl) 
response = Net::HTTP.post_form(uri, "class" => afilnet_class, "method" => afilnet_method, "user" => afilnet_user, "password" => afilnet_password, "platformid" => afilnet_platformid, "destination" => afilnet_destination)
	
puts response.body
# net/http library is required
require 'net/http'

afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getunreadmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# Create an URL request
sUrl = "https://www.afilnet.com/api/basic/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&platformid="+afilnet_platformid+"&destination="+afilnet_destination;
	
uri = URI(sUrl) 

req = Net::HTTP::Get.new(uri)
req.basic_auth afilnet_user, afilnet_password

res = Net::HTTP.start(uri.hostname) {|http|
 http.request(req)
}

puts res.body
# Savon library is required
require 'savon'

# We define vars
afilnet_class="whatsapp";
afilnet_method="getunreadmessages";
afilnet_user="user";
afilnet_password="password";
afilnet_platformid="100";
afilnet_destination="34600000000";

# We create the client instance
client = Savon.client(wsdl: 'https://www.afilnet.com/api/soap/index.php?wsdl', ssl_verify_mode: :none)

# We call to the service
res = client.call(:call, message: {
 user: afilnet_user,
 password: afilnet_password,
 class: afilnet_class,
 method: afilnet_method,
 petition: "{\"platformid\":\""+afilnet_platformid+"\",\"destination\":\""+afilnet_destination+"\"}"
})

puts res.body
Parametr Popis Povinné / Nepovinné
class=whatsapp Požadovaná třída: Třída, na kterou je žádost podána Povinný
method=getunreadmessages Požadovaná metoda třídy: Metoda třídy, které je žádost podána Povinný
user Uživatel a e-mail vašeho účtu Afilnet Povinný
password Heslo vašeho účtu Afilnet Povinný
platformid Identifikátor platformy Povinný
destination Příjemce, od kterého chcete zprávy dostávat Povinný
Odpovědět:
 • postavení
 • výsledek (pokud status = úspěch), zde obdržíte následující hodnoty:
  • list
   • platformid
   • message
   • destination
   • messageid
   • issent
   • status
   • datetime
 • chyba (pokud status = chyba), zde obdržíte kód chyby

Kódy chyb:
Kód Popis
MISSING_USER Uživatel nebo e-mail nejsou zahrnuty
MISSING_PASSWORD Heslo není zahrnuto
MISSING_CLASS Třída není zahrnuta
MISSING_METHOD Metoda není zahrnuta
MISSING_COMPULSORY_PARAM Povinný parametr není zahrnut
INCORRECT_USER_PASSWORD Nesprávný uživatel nebo heslo
INCORRECT_CLASS Nesprávná třída
INCORRECT_METHOD Nesprávná metoda
CHANNEL_NOT_FOUND Uvedený kanál neexistuje
CHAT_NOT_FOUND Uvedený chat neexistuje

Vrátí stav doručení certifikované SMS s PHP Vrátí stav doručení certifikované SMS s Java Vrátí stav doručení certifikované SMS s C Sharp Vrátí stav doručení certifikované SMS s Unix Vrátí stav doručení certifikované SMS s Ruby on Rails Vrátí stav doručení certifikované SMS s Python Vrátí stav doručení certifikované SMS s Android Vrátí stav doručení certifikované SMS s Objective C / iPhone Vrátí stav doručení certifikované SMS s SQL Server Vrátí stav doručení certifikované SMS s Oracle Vrátí stav doručení certifikované SMS s Node JS Vrátí stav doručení certifikované SMS s Go lang Vrátí stav doručení certifikované SMS s Scala lang Vrátí stav doručení certifikované SMS s Swift Vrátí stav doručení certifikované SMS s Delphi

Afilnet vám nabízí způsoby, jak zlepšit bezpečnost při používání našeho API s Ruby on Rails, díky možnosti vytváření přístupů a možnosti aktivace filtrování podle IP.

Které rozhraní API pro jazyk Ruby on Rails mám použít?

Objevte výhody a nevýhody každého z našich API. Zjistěte, které API je pro váš software nejlepší v jazyce Ruby on Rails.

Toto rozhraní API vám umožňuje připojit se k nám z Ruby on Rails a odesílat požadavky prostřednictvím požadavků HTTP GET. Tento požadavek odešle parametry ve stejné adrese URL jako požadavek.

 • HTTP GET se velmi jednoduše implementuje
 • Informace jsou odesílány nešifrované (hesla mohou být extrahována z protokolů nebo mezipaměti)
 • Maximální požadavek na ~4000 znaků

Rozhraní API požadavku POST vám umožňuje připojit se k našemu rozhraní API z Ruby on Rails odesláním parametrů požadavku prostřednictvím parametrů HTTP POST. Informace jsou odesílány nezávisle na URL.

 • HTTP POST se snadno implementuje
 • Informace jsou odesílány šifrovaně
 • Velikost požadavku není nijak omezena
 • Střední zabezpečení

Základní autentizační API umožňuje použití požadavků GET a POST v Ruby on Rails s další vrstvou zabezpečení, protože v tomto případě se uživatelské jméno a heslo zasílají v záhlaví požadavku.

 • Základní autentizace se snadno implementuje
 • Přístupová data jsou odesílána šifrovaná
 • Limit velikosti závisí na použití GET nebo POST
 • Střední zabezpečení

SOAP umožňuje posílat požadavky ve formátu XML s Ruby on Rails, SOAP přidává další vrstvu zabezpečení žádostem API.

 • Integrace SOAP je složitější
 • Informace jsou odesílány šifrovaně
 • Velikost požadavku není nijak omezena
 • Střední / vysoká bezpečnost

Naše JSON API vám umožňuje odesílat požadavky ve formátu JSON s Ruby on Rails, navíc toto API přidává do ověřování protokol oAuth 2.0, který vám umožňuje přidat další vrstvu zabezpečení.

 • Integrace JSON oAuth 2.0 je složitější
 • Informace jsou odesílány šifrovaně
 • Velikost požadavku není nijak omezena
 • Vysoká bezpečnost

Propojte Ruby on Rails s naším WhatsAPP Business API

01

Zaregistrujte se jako klient

Abyste měli přístup k API, musíte být klientem Afilnetu. Registrace zabere několik minut.

02

Požádejte o bezplatnou zkušební verzi

Naše společnost vám nabídne zkušební zůstatek, který vám umožní testovat s API, které potřebujete.

03

Integrujte rozhraní API

Proveďte integraci API pomocí programovacího jazyka dle vašeho výběru. Pokud máte nějaké dotazy nebo návrhy ohledně API, kontaktujte nás

04

Vítejte v Afilnetu!

Vše připraveno !, se podařilo zlepšit komunikaci s Afilnet. Jsme tu, abychom podporovali naše API, když to potřebujete


V případě dotazů kontaktujte náš tým prostřednictvím kontaktních metod, které nabízíme. Náš tým se vám pokusí nabídnout okamžité řešení a pomůže vám s integrací našeho API do vašeho softwaru.

Vyzkoušejte Afilnet zdarma!

Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte Afilnet! Nabízíme vám bezplatnou zkušební verzi našich služeb. *(*) Akce platí pouze pro společnosti, které nikdy předtím službu Afilnet nevyužívaly. Při žádosti o bezplatný zůstatek může Afilnet požádat o ověření informací o vaší společnosti


Hromadná SMS · Emailový marketing · Sociální síť · Okamžité zprávy · Osvědčení · a mnohem víc
Pokračovat DŮLEŽITÉ INFORMACE O COOKIES: Pokud budete i nadále používat tento web, budeme předpokládat, že souhlasíte s podmínkami použití. Více informací naleznete v našich Zásadách používání cookies.
Platební metody
Drátový převod
Kreditní karta
Paypal
Western Union
Skrill
Crypto
Afilnet ve vašem jazyce

Copyright © 2023 Afilnet · Všechna práva vyhrazena