Uzyskaj status dostarczania wiadomości głosowej za pomocą C Sharp

Uzyskaj status wiadomości głosowej za pomocą C Sharp

C Sharp : METODY

SMS


TEKST NA MÓWĘ

E-MAIL

SIECI SPOłECZNOśCIOWE

GRUPY

HLR

KRAJE

WYDARZENIA

UżYTKOWNIK

SZABLONY

OTP (HASłO JEDNORAZOWE)

Przykład w C Sharp:

String afilnet_class="voice";
String afilnet_method="getdeliverystatus";
String afilnet_user="user";
String afilnet_password="password";
String afilnet_messages="123456,123457,123458";
String afilnet_output="";

// Create an URL request
WebRequest request = WebRequest.Create("https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&messages="+afilnet_messages+"&output="+afilnet_output);
	
// Get the response
WebResponse response = request.GetResponse ();

// Get the stream returned by the server
Stream dataStream = response.GetResponseStream();

// Open the stream
StreamReader reader = new StreamReader (dataStream);

// Read the Response
String result = reader.ReadToEnd ();Zobacz przykład w:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go Scala lang Swift


Zwraca status dostarczenia wskazanego tekstu na mowę


Parametr Opis Obowiązkowe / opcjonalne
class=voice Klasa wymagana: klasa, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
method=getdeliverystatus Żądana metoda klasy: metoda klasy, do której kierowane jest żądanie Obowiązkowe
user Użytkownik i adres e-mail Twojego konta Afilnet Obowiązkowe
password Hasło do konta Afilnet Obowiązkowe
messages voice.getdeliverystatus_messages Obowiązkowe
output Format wyjściowy wyniku Opcjonalnie

Kiedy będziesz składać wnioski, otrzymasz następujące pola:

 •  status
 •  wynik (jeśli status = sukces), tutaj otrzymasz następujące wartości:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 •  error (if status = error), tutaj otrzymasz kod błędu

Możliwe kody błędów są wymienione poniżej

Kod Opis
MISSING_USER Użytkownik lub adres e-mail nie są uwzględnione
MISSING_PASSWORD Hasło nie jest wliczone
MISSING_CLASS Klasa nie jest wliczona
MISSING_METHOD Metoda nie jest uwzględniona
MISSING_COMPULSORY_PARAM Obowiązkowy parametr nie jest uwzględniony
INCORRECT_USER_PASSWORD Niepoprawny użytkownik lub hasło
INCORRECT_CLASS Niepoprawna klasa
INCORRECT_METHOD Niepoprawna metoda
Parametry:
 • class: voice
 • method: getdeliverystatus
 • user: user
 • password: password
 • messages: 123456,123457,123458
 • output:
Zapytanie:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=voice&method=getdeliverystatus&user=user&password=password&messages=123456,123457,123458&output=
WAŻNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE: Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz warunki użytkowania. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Kontynuuj