HLR HTTP ile

Java ile bir sabit hat veya cep telefonu numarasının durumunu alın

Java : API BELGELERİHLR HTTP ile

Örnek Java:

String afilnet_class="hlr";
String afilnet_method="checkphonenumbers";
String afilnet_user="user";
String afilnet_password="password";
String afilnet_numbers="100000000,100000001,100000002";

// Create an URL request
String sUrl = "https://www.afilnet.com/api/http/?class="+afilnet_class+"&method="+afilnet_method+"&user="+afilnet_user+"&password="+afilnet_password+"&numbers="+afilnet_numbers;
	 
URL url = new URL(sUrl);
StringBuilder builder = new StringBuilder();
BufferedReader theJSONline = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
builder.append(theJSONline.readLine());

String content = builder.toString();Örneğe bakınız:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiYöntem ayrıntıları

Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=hlr İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=checkphonenumbers İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
numbers Ayrılan ülke kodunu içeren telefon numaralarının listesi, (virgül) Zorunlu

İstek yaptığınızda aşağıdaki alanları alacaksınız:


 •  status
 •   sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • credits
  • list
   • number
   • mccmnc
   • imsi
   • onname
   • onprefix
   • oncountry
   • ported
   • portedcountry
   • portedname
   • portedprefix
   • error
   • permanent_error
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Muhtemel hata kodları aşağıda listelenmiştir.


kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem
Parametreler:
 • class : hlr
 • method : checkphonenumbers
 • user : user
 • password : password
 • numbers : 100000000,100000001,100000002

İstek:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=hlr&method=checkphonenumbers&user=user&password=password&numbers=100000000,100000001,100000002

ÇEREZLER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER: Bu web'i kullanmaya devam ederseniz, kullanım koşullarını kabul ettiğinizi varsayacağız. Çerez Politikamızda daha fazla bilgi bulacaksınız. Devam et