Oracle ile SMS gönder

Oracle ile HTTP kullanarak SMS gönderin

Oracle : API BELGELERİOracle ile SMS gönder

Este método le permite enviar SMS a un destinatario utilizando Oracle. Enviar un SMS con Oracle es tan sencillo como enviar el origin, destino y el mensaje a enviar a través de una petición a nuestra API.

Örnek Oracle:

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=sms'||'&'||'method=sendsms'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'from=Afilnet'||'&'||'to=34600000000'||'&'||'sms=sms+test'||'&'||'scheduledatetime='||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;Örneğe bakınız:

PHP Java C Sharp Unix Ruby on rails Python Android Objective C / iPhone SQL Server Oracle Node JS Go lang Scala lang Swift DelphiYöntem ayrıntıları

Parametre Açıklama Zorunlu / Seçmeli
class=sms İstenen sınıf: İsteğin yapıldığı sınıf Zorunlu
method=sendsms İstenen sınıf yöntemi: İsteğin yapıldığı sınıfın yöntemi Zorunlu
user Afilnet hesabınızın kullanıcısı ve e-postası Zorunlu
password Afilnet hesabınızın şifresi Zorunlu
from Gönderen Zorunlu
to Alıcının cep telefonu numarası Zorunlu
sms Gönderilecek SMS mesajı Zorunlu
scheduledatetime Yyyy-aa-gg ss: dd: sn: ss biçiminde tarih ve saat gönderme İsteğe bağlı
output Sonucun çıktı formatı İsteğe bağlı

İstek yaptığınızda aşağıdaki alanları alacaksınız:


 •  status
 •   sonuç (eğer durum = başarı ise), aşağıdaki değerleri alacaksınız:
  • messageid
  • credits
 • hata (eğer durum = hata ise), burada hata kodunu alacaksınız

Muhtemel hata kodları aşağıda listelenmiştir.


kod Açıklama
MISSING_USER Kullanıcı veya e-posta dahil değil
MISSING_PASSWORD Şifre dahil değil
MISSING_CLASS Sınıf dahil değil
MISSING_METHOD Yöntem dahil değil
MISSING_COMPULSORY_PARAM Zorunlu parametre dahil değil
INCORRECT_USER_PASSWORD Yanlış kullanıcı veya şifre
INCORRECT_CLASS Yanlış sınıf
INCORRECT_METHOD Yanlış yöntem
NO_ROUTE_AVAILABLE Belirtilen hedef için uygun yol yok
NO_CREDITS Bakiyeniz yetersiz
Parametreler:
 • class : sms
 • method : sendsms
 • user : user
 • password : password
 • from : Afilnet
 • to : 34600000000
 • sms : sms+test
 • scheduledatetime :
 • output :

İstek:
https://www.afilnet.com/api/http/?class=sms&method=sendsms&user=user&password=password&from=Afilnet&to=34600000000&sms=sms+test&scheduledatetime=&output=

ÇEREZLER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER: Bu web'i kullanmaya devam ederseniz, kullanım koşullarını kabul ettiğinizi varsayacağız. Çerez Politikamızda daha fazla bilgi bulacaksınız. Devam et